My Tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujem vám. Tři králové se slaví každoročně 6. ledna. Ne však všichni ví, co zkratky K+M+B znamenají a proč se slaví. Pojďme se […]

My Tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujem vám. Tři králové se slaví každoročně 6. ledna. Ne však všichni ví, co zkratky K+M+B znamenají a proč se slaví. Pojďme se na to podívat.

Svátek Tří králů slavíme každoročně 6. ledna. Připomínáme si jím mudrce z Východu. Kteří se přišli poklonit narozenému Ježíškovi – novému židovskému králi, který se právě narodil v Betlémě. Také Je spojen se svátkem Zjevení páně, který má svůj původ ve východní liturgické tradici a připomíná sebezjevení Boha v osobě Ježíše Krista všemu lidstvu. V kostele se na Tři krále ohlašuje datum Velikonoc a dalších pohyblivých svátků. Tímto dnem, také končí období Vánoc. 

Co znamenají jména Tří králů?

Jak bylo už řečeno, zkratka K+M+B nejsou jména tří králů. Jména Caspar, Melichar a Baltazar byla pravděpodobně vymyšlena. Jméno Kašpar je orientálního původu a znamená to „strážce pokladů“, hebrejské jméno Melichar znamená „král světla“ a babylonské jméno Baltazar se překládá jako „bůh, ať ochraňuje krále“.

Dobročinnost lidí

“Lidé, když potkají Tři krále, tak jsou usměvavý, chtějí přispět, jsou pozitivní. I když je pravda, co se mi jednou stalo, tak je to, že se lidé na mě dívají, proč od nich chci peníze. Když jsem jim vysvětlil, že to je pro charitativní účely, tak hned přispěli,, říká Petr jeden z dobrovolníků sbírky. A dodává: Tak kostým je jednoduchý. Hodíte přes sebe róbu, sami si vyrobíte papírovou korunu a je to.”

Proč se píše na dveře K+M+B?

Je to formule požehnání – „Christus mansionem benedicat“, které znamená v českém překladu „Kristus ať obydlí žehná.“ U nás se používá zkratka K+M+B, přičemž písmeno K se vykládá jako řecké slovo „Kyrios“ – „Pán“. Plus, které jsou mezi písmeny, tak značí tři křížky. Podle katolické tradice to znamená Nejsvětější Trojici.

A pozor na podvodníky. Jak poznat pravé koledníky?

Koledníky potkáte vždy 6. ledna na různých místech. Jestliže vás zastaví a budou chtít peníze, tak se zaměřte na jejich kasičky. Praví koledníci je musejí mít úředně zapečetěné. Nesmí chybět ani průkazka koledníka. Děti by měl také vždy doprovázet alespoň jeden dospělý. 

Minulý rok na Třebíčsku Tříkrálovou sbírku využili na zateplení budovy Stacionáře Úsměv a Domovinky, zastřešení vchodu budovy Domácího hospice sv. Zdislavy, dále na programy primární prevence na školách či na pomoc rodinám s dětmi s postižením a ohrožením ve vývoji. Letos sbírku využijí na individuální pomoc lidem v těžké životní situaci, prevenci rizikového chování dětí a mládeže nebo na zkvalitnění a rozvoj poskytovaných sociálních služeb. 

+ posts

redaktor