Začátek nového roku je tu. Silvestrovskými oslavami uzavíráme další rok a ty nejkrásnější zážitky s ním spojené. Nastává nové období a pro většinu z nás i nové já. Alespoň první měsíce nového roku […]

Začátek nového roku je tu. Silvestrovskými oslavami uzavíráme další rok a ty nejkrásnější zážitky s ním spojené. Nastává nové období a pro většinu z nás i nové já. Alespoň první měsíce nového roku jsou považovány za sezónu planých předsevzetí a nových životních stylů. A jak je to u vás? Dodržujete svá novoroční předsevzetí po zbytek roku, nebo si ukládáte příliš nedosažitelné cíle?

Nedávno jsme zveřejnili dotazník na téma novoročních předsevzetí a díky necelým padesáti odpovědím se můžete i vy podívat, jak často si lidé na vysočině dávají předsevzetí, čeho se týkají a jak dlouho jim vydrží.

Kdo si dává novoroční předsevzetí nejčastěji?

Nejčastěji si novoroční předsevzetí dávají ženy, a to ne pravidelně každý rok. Často zmiňovanou odpovědí byl fakt, že si novoroční předsevzetí lidé dávali dříve a nyní už je tato myšlenka zcela minula. Nejčastěji se tato odpověď týká respondentů ve věku od 40 do 50 let, což souvisí i se zjištěnou skutečností, že si předsevzetí dávají nejčastěji dospívající a lidé do věku 40 let. 

Jaká jsou novoroční předsevzetí?

Drtivá většina si na nový rok dává pouze jedno předsevzetí. Hlavním důvodem je snaha se soustředit maximálně na jednu aktivitu a tím dosáhnout intenzivnějšího výsledku. Nejčastějším zaměřením novoročního předsevzetí je zdraví, a to v podobě sportu, výživy i mentálního nastavení a psychiky. Dále se často objevují předsevzetí týkající se práce/školy, koníčků, cestování, financí, domácnosti, produktivity, vztahů nebo odbourání zlozvyků. Zajímavým cílem zmíněným v dotazníku byla například přihláška na pravidelný odběr krve. 

Jak dlouho novoroční předsevzetí vydrží?

Průměrné novoroční předsevzetí vydrží kolem jednoho až dvou týdnů. Méně častěji pak měsíc nebo dokonce rok. Zajímavé je, že lidem nad 40 let, nebo těm, kteří si novoročních předsevzetí dávají víc, častěji vydrží předsevzetí delší dobu. Naopak nejčastějším důvodem, proč předsevzetí nevydrží je nedostatek času, zapomínání, nebo jednoduše přestane aktivita bavit. Opakovaně je také zmiňovaná prokrastinace, nedostatek prostředků, ztráta aktuálnosti, návrat ke starým zlozvykům. „Občas i nějaké to téma opustím dřív, než jsem plánoval. To bývá z toho důvodu, že se mi v životě objeví něco aktuálnějšího a důležitějšího, na co potřebuji přesměrovat svou pozornost,“ uvedl anonymní respondent. 

A co ti, kteří si novoroční předsevzetí nedávají?

Pětina respondentů uvedla, že si v životě žádné předsevzetí nedali. Téměř všichni jsou toho názoru, že pokud chtějí začít nový životní návyk, začnou kdykoliv během roku a nepotřebují čekat na první leden. Velká část také uvedla, že nevěří ve svou schopnost vydržet u nových návyků, a tak si ani žádné předsevzetí nedávají. Jinou cestu vedoucí k dosažení svých cílů uvedl například anonymní respondent. Podle něj existuje pohodlnější a úspěšnější metoda, která se jmenuje „téma roku.“ Při ní se člověk nesoustředí tak úplně na svoje cíle jako na svůj osobní rozvoj v širším rozmezí, zároveň se bere ohled na aktuální preference a životní situace. Dalším zajímavým zpracováním svých cílů je myšlenka mapy snů a cílů (vision board) který uvedla jedna z respondentek. Jedná se o novodobou myšlenku, při které si člověk organizuje své sny, které by chtěl v novém roce dosáhnout a v podobě obrázků, fotek, citátů a textů je esteticky uspořádá na různě velkou nástěnku.

pechova@rdmkv.cz | + posts

redaktorka