“Volný čas není nuda” je největší krajský veletrh volného času, který každororočně na začátku září organizujeme ve všech pěti okresních městech kraje Vysočina. Na začátek září 2024 připravujeme již 13. ročník.


NABÍDKA PRO ORGANIZACE

TERMÍNY PRO ROK 2024

 • Třebíč – sobota 31. srpna – pozdámecká niva – 14 – 17 hodin
 • Havlíčkův Brod – čtvrtek 5. září – park Budoucnost – 14 – 17 hodin
 • Žďár nad Sázavou – pátek 6. září – Farská humna – 15 – 18 hodin
 • Pelhřimov – sobota 7. září – Městské sady – 9 – 13 hodin
 • Jihlava – čtvrtek 12. září – náměstí – 15 – 18 hodin

PROČ SE ZAPOJIT?

 • pro dětské organizace je to bezplatné
 • možnost propagace aktivit organizace
 • velká mediální podpora
 • záštita představitelů měst a kraje
 • je to jednoduché – stačí se registrovat a přijít

CO PRO TO UDĚLAT?

 • vyberte město, ve kterém se vaše organiozace bude prezentovat
 • registrujte se zde
 • počkejte, až se vám ozve místní koordinátor
 • připravte svoji prezentaci na vybranou akci

MÍSTNÍ KOORDINÁTOŘI:


Volný čas není nuda

FOTOALBA Z MINULÝCH ROČNÍKŮ:

Havlíčkův Brod2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012
Jihlava2023, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013
Pelhřimov2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2013
Třebíč2023, 2022, 2021, 2020, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012
Žďár nad Sázavou2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012


KDY A KDE V ROCE 2024

 • Třebíč – sobota 31. srpna – pozdámecká niva – 14 – 17 hodin
 • Havlíčkův Brod – čtvrtek 5. září – park Budoucnost – 14 – 17 hodin
 • Žďár nad Sázavou – pátek 6. září – Farská humna – 15 – 18 hodin
 • Pelhřimov – sobota 7. září – Městské sady – 9 – 13 hodin
 • Jihlava – čtvrtek 12. září – náměstí – 15 – 18 hodin

PROČ SE PŘIJÍT PODÍVAT?

 • největší veleth dětských a mládežnickcýh organizací
 • největší nabídka volnočasových aktivit pro děti všeho věku na jednom místě
 • bezplatný vstup i ochutnávka všech aktivit
 • přímý kontakt s vedoucími a trenéry s možností zeptat se na vše potřebné

PARTNEŘI PRO ROK 2023:


PROČ TO DĚLÁME?

Chceme rodičům usnadnit rozhodování a především jim ukázat, že jejich děti mohou trávit volný čas smysluplně.

Smysluplné trávení volného času je neoddělitelnou součástí výchovy dětí a mládeže. Ta musí stát na třech pilířích – rodina, škola, volný čas. Všem třem těmto oblastem je třeba věnovat pozornost. Pokud jeden z pilířů nestojí na pevných základech, zdravému rozvoji dítěte něco chybí. Rodiče z Pelhřimova, Jihlavy, Žďáru nad Sázavou, Havlíčkova Brodu a Třebíče a okolí těchto měst mají možnost se seznámit se nabídkou dětských organizací  v rámci projektu „Volný čas není nuda“, který je realizovaný Radou dětí a mládeže kraje Vysočina.

„Naším cílem je ukázat rodičům a dětem širokou škálu možností, jak trávit volný čas. Děti si mohou vyzkoušet nejrůznější aktivity a zároveň se rovnou mohou zeptat představitelů jednotlivých organizací na podrobnosti.“ přibližuje za organizátory předseda Rady dětí a mládeže kraje Vysočina Jan Burda. A dodává: „Chceme rodičům usnadnit rozhodování a především jim ukázat, že jejich děti mohou trávit volný čas smysluplně.“

Pokud se nějaký rodič rozhodne přihlásit své dítě do oddílu či kroužku, je podle Burdy důležité věnovat trochu času jeho výběru. „Rodiče by se s organizací a vedoucími měli seznámit, aby věděli, co je její náplní a kam budou dítě posílat,“ radí Jan Burda. Důležité je také přizpůsobit výběr kroužku povaze a schopnostem dítěte.

Mnoha rodičům se může zdát, že výsledky takové pravidelné výchovy jsou pro ně nezajímavé. „Zapojení se do nějakého oddílu je pro dítě zkušenost, která se neprojeví hned druhý den. Trávení volného času s vrstevníky při společném programu se zúročí až časem. V budoucnosti však budou z této zkušenosti děti těžit,“ tvrdí Jan Burda. Děti se mohou během školního zapojit do nejrůznějších aktivit – mohou chodit do přírody, jezdit na vodu, věnovat se modelařině, chovat exotická zvířata, spát pod stanem nebo širákem, tancovat a celou řadu dalších zajímavých věcí.