TŘEBÍČSKÉ SRDÍČKO

Cenu uděluje každoročně Rada dětí a mládeže kraje Vysočina a Město Třebíč.

Cílem udělování ceny je ocenit dobrovolníky, kteří dlouhodobě, nezištně a pravidelně pracují v oblasti volného času dětí a mládeže, zviditelnit jejich práci i organizace, kde působí. V důsledku toho i vzbudit zájem veřejnosti o pravidelné volnočasové aktivity dětí a mládeže. V neposlední řadě také posílit respekt k jejich dobrovolné práci.

Veškěré informace jsou dostupné na www.trebicskesrdicko.cz

Laureáti:
rok 2022
rok 2021
rok 2020
rok 2019
rok 2018
rok 2017
rok 2016

[wikicard title=”Třebíčské srdíčko” lang=”cz”]


BŘEZOVÝ LÍSTEK

Nositelé Březových lístků jsou dobrovolným, neoficiálním a “volným” hnutím-společenstvím lidí, kteří vytvářejí dětem a mládeži podmínky, prostředí a programy pro hezké a prospěšné trávení jejich mimoškolního času – schůzkami, hrami, výpravami, tábory, kroužky dovednosti. Pracují pro ně a s nimi v nejrůznějších zájmových organizacích – ve skautských, turistických, pionýrských a mnoha dalších družinách, oddílech a skupinách organizací, sdružených v České radě dětí a mládeže, nebo často působících jinde (např. spontánní organizátoři dětských táborů či hasičského mládí).

V nich plní “své” zákony, sliby a programy. Při tom vyznávají a svým svěřencům vštěpují a upevňují přesvědčení, že jedním z nejdůležitějších prvků života je pevné, chápavé a tolerantní přátelství. Březový lístek nemá žádný “udělovací ústřední výbor” – navrhují a udělují ho sami členové organizací. Má dvanáct stupňů od zeleného po zlatý.

Veškeré informace jsou dostupné na www.brezovylistek.cz.

[wikicard title=”Březový lístek” lang=”cz”]