Sedmý ročník letního pobytového badatelského (vědecko – technického) tábora T-CAMP proběhne 22. – 26. července 2024 ve vzdělávacím a ubytovacím centru ERUDITO v Lukách nad Jihlavou.
Tábor je určen pro mladé badatele ve věku 11 – 16 let (žáky 2. stupně základních škol, nižších stupňů víceletých gymnázií a prvních ročníků středních škol)
Na fotogalerie z minulých ročníků se můžete podívat zde.
PŘIHLÁŠKU VČETNĚ LÉKAŘSKÉHO POSUDKU NÁM ZAŠLETE NA UVEDENOU V PŘIHLÁŠCE.
Organizátor tábora: Rada dětí a mládeže Kraje Vysočina, z.s., IČ: 265 24 783

PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ:

INFORMACE O STORNO POPLATCÍCH

 1. Dojde-li ke zrušení přihlášky dříve než 30 dní před dnem začátku tábora, činí stornovací poplatek částku ve výši 0% z celkové ceny tábora.
  Dojde-li ke zrušení přihlášky v období mezi 30. a 15. dnem před dnem začátku tábora, činí stornovací poplatek částku ve výši 20% z celkové ceny tábora.
  Dojde-li ke zrušení přihlášky v období mezi 14. a 10. dnem před dnem začátku tábora, činí stornovací poplatek částku ve výši 60% z celkové ceny tábora.
  Dojde-li ke zrušení přihlášky mezi 9. a 1. dnem před dnem začátku tábora, činí stornovací poplatek částku ve výši 80% z celkové ceny tábora.
  Pokud dítě na tábor nenastoupí bez zrušení přihlášky, činí stornovací poplatek částku ve výši 100% z celkové ceny tábora.
 2. V případě nemoci znemožňující účast dítěte na táboře storno poplatky nebudou účtovány. Nemoc je třeba doložit lékařským potvrzením.
 3. V případě, že přihlášený účastník tábora zruší svou registraci, ale on či jeho rodiče naleznou a doporučí náhradníka, který se přihlásí a uhradí plnou cenu tábora, nebudou původně přihlášenému účastníkovi účtovány žádné storno poplatky.
 4. Zrušení přihlášky lze provést pouze písemně nebo prostřednictvím e-mailové komunikace, realizované výhradně z e-mailové adresy rodičů uvedené na přihlášce, na e-mailovou adresu info@rdmkv.cz . V případě e-mailové komunikace je nezbytné potvrzení doručení e-mailu ze strany organizátorů tábora. Za den zrušení registrace na tábor se považuje den, kdy bude oznámení o tomto doručeno organizátorům tábora.
 5. V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu účastníka na táboře bez zavinění na straně organizátorů tábora nevzniká organizátorům tábora povinnost vrátit zaplacenou cenu, ani její poměrnou část. V případě onemocnění během pobytu na táboře, které vynutí předčasné ukončení či přerušení pobytu, se však vrací poměrná část zaplacené ceny.
 6. Pokud dojde ke splnění podmínek pro vrácení prokazatelně zaplacené ceny tábora (resp. její poměrné části), organizátoři tábora ji vrátí převodem zaplacené částky na účet, z nějž byla částka zaplacena, a to do 14ti dnů ode dne, kdy došlo k počátku běhu lhůty pro její vrácení (tj. k doručení písemného zrušení objednávky nebo k potvrzení zrušení registrace v případě e-mailové komunikace).