Mladí lidé jsou v Třebíči ostatně jako kdekoliv jinde extrémně různorodí, nenajdete dva studenty se stejnými zájmy a názory. Co je však všechny spojuje? Je to především obrovský zájem o dění […]

Mladí lidé jsou v Třebíči ostatně jako kdekoliv jinde extrémně různorodí, nenajdete dva studenty se stejnými zájmy a názory. Co je však všechny spojuje? Je to především obrovský zájem o dění kolem sebe. Mladým lidem v Třebíči skutečně záleží na lidech v jejich okolí a na prosperitě města jako celku. Jako jednotlivci dokážeme každý jen omezené množství práce, proto existuje velká spousta spolků a organizací, které jsou na tomto upřímném zájmu založeny. Své čestné místo mezi nimi mají i studentské parlamenty, které v Třebíči vzkvétají tak jako jen pár dalších místech na Vysočině.

Studentské parlamenty na školách fungují

Studentské parlamenty slouží jakožto prostor, kde se soustřeďují aktivní studenti dané školy. Právě tyto parlamenty umožňují měnit krůček po krůčku svoji školu k lepšímu. Studentské parlamenty spolupracují s pestrou škálou neziskových organizací, od kterých se učí, jak pomáhat efektivněji a kde konkrétně je pomoc potřeba nejvíce. Studenti Střední průmyslové školy Třebíč například organizovali pod záštitou Československé obce legionářské charitativně osvětovou akci o Dni válečných veteránů. Studenti Katolického gymnázia Třebíč se spojili spolkem Díky, že můžem a uspořádali na své škole neformálně vzdělávací festival o Sametové revoluci a o kousek dále pořádají studenti Gymnázia Třebíč akci Peče celý gympl na podporu Oblastní charity Třebíč. O pestrost spolupráce není tedy žádná nouze a každým rokem zvyšují studenti laťku výše a výše.

Jak fungovat efektivně na celoměstské úrovni?

ZMMT

Studenti časem přirozeně přichází na to, že spousta témat jsou nad rámec jedné školy a dotýkají se celého města. Roky proto již funguje studentská organizace Zastupitelstvo mladých města Třebíč zaštiťovaná studentským klubem Íčko, které sdružuje aktivní mladé lidi z celého měst. Mladí zastupitelé tak každoročně organizují akce celoměstského charakteru a jednají se zástupci vedení města, kteří jim jakožto oficiálním zástupcům třebíčské mládeže pozorně naslouchají. V minulosti tak spatřili světlo světa akce menšího typu jako například Studentské snídaně, během kterých mladí zastupitelé dávali svých vrstevník zdarma snídani, aby vykročili do nového školního dne správnou nohou, ale nouze nebyla o velké akce, kterou byla například dobročinná akce Běh pro Elenku, během kterého obyvatelé Třebíče vyběhli na pomoc malé Elence přes 12 000 Kč. V nedávné době vánočních svátků se Zastupitelstvo mladých opět rozhodlo finančně podpořit léčbu malé Elenky. O víkendu 16. a 17. prosince měli ve spolupráci s městem na náměstí stánek, kde si mohli kolemjdoucí pořídit perníčky či drobnou keramiku vyrobenou žáky základních škol ze všech koutů regionu. Kromě vykouzlení úsměvů na tvářích třebíčských obyvatel se podařilo mladým zastupitelům proměnit dva dny mrznutí na náměstí na 10 000 Kč, které skutečně pomohou malé Elence při léčbě a dávají rodině další naději.

Hlavní myšlenku Zastupitelstva mladých města Třebíč shrnuje jeho předseda Luboš Oborný: 

„Stěžovat si na neutěšenou situaci je velmi jednoduché a je lákavé přijmout poraženeckou myšlenku toho, že stejně nic nezměníme. My však věříme, že když se pro věc nadchne dostatečný počet lidí, tak lze dosáhnou téměř čehokoliv. Děláme, co jako mladí žáci a studenti, protože nám na osudu našich spoluobčanů a města samotného skutečně záleží. Věřím, že pomáhat má smysl, a to nás žene kupředu.“

Studenti z Třebíče mají srdce na správném místě

Na co se můžeme v budoucnu těšit?

Studenti neplánují ztratit vítr v plachtách, ba naopak! Rozjíždí se spolupráce na studentů na krajské úrovni v rámci Středoškolského parlamentu Kraje Vysočina, kde se již připravují aktivity týkající se otázek jako manželství pro všechny a duševní zdraví. V samotné Třebíči se Zastupitelstvo mladých zaměřuje na organizaci studentského festivalu, který dá možnost zahrát začínajícím studentským kapelám před stovkami vrstevníky. Festival vychází z myšlenky festivalu od studentů pro studenty. Projektů je skoro stejně jako je právě aktivních studentů v Třebíči a již nyní je jasné, že se máme na co těšit, protože pokud je jedna věc jasná, tak to že se studenti z Třebíče nenechají odradit, protože pomáhat smysl má a uvědomuje si to stále více a více mladých lidí, kteří v dnešní rychlé době hledají svůj smysl.

+ posts

redaktor