Tři králové dorazí na Vysočinu. Dobrovolníci budou koledovat pro dobrou věc

My Tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujem vám. Tři králové se slaví každoročně 6. ledna. Ne však všichni ví, co zkratky K+M+B znamenají a proč se slaví. Pojďme se na to podívat.

Svátek Tří králů slavíme…

Kdo byli Kašpar, Melichar, Baltazar?

Mudrci z východu, kteří přišli za hvězdou oslavit nového židovského krále. Byli nejspíš pohané a nebyli církví svatořečeni, nejde tedy o svaté. I tak jsou ale uctíváni jako patroni hříšníků a poutníků. Podle legendy byly jejich…