Pacovská organizace mladých ochránců přírody pořádala již šestnáctým rokem stanový letní tábor. Tak jako jiné roky i letos se sešla parta třiceti dětí, které společně během týdne prožily mnoho nepopsatelných […]

Pacovská organizace mladých ochránců přírody pořádala již šestnáctým rokem stanový letní tábor. Tak jako jiné roky i letos se sešla parta třiceti dětí, které společně během týdne prožily mnoho nepopsatelných zážitků.

Putovní tábor který unaví i zkušené turisty

Ve středu 9. srpna se před klubovnou pacovské organizace sešlo celkem jedenáct dětí a osm vedoucích, aby společně odstartovali putovní tábor. Cíl cesty byla nejen vedoucím známá Osada Slunce, ve které mohli později zahájit i tábor stanový. Během třídenní cesty, při které si museli nosit veškeré své věci pouze v krosnách na zádech zavítali například na hrad Kámen nebo na přírodní koupaliště v Černovicích. Děti zde neuvítaly pouze příjemné ochlazení po dlouhých horkých dnech. Věděly totiž, že do tábořiště jim zbývá už jen necelých devět kilometrů. I s drobnými zmatky se nakonec celá cesta protáhla asi na čtyřicet pět kilometrů.

Osada Slunce je místo dění

Mladí ochránci přírody z Pacova tábory umí

Po srazu v samotném tábořišti ve středu dvanáctého srpna, se děti dozvěděly samotný příběh, který budou následující dny prožívat. 

Gulkan, záhadná postava z podsvětí se rozhodne, že ovládne svět. Už před lety se jí v tom pokusil zabránit starý čaroděj, ale jeho snaha byla úspěšná jen částečně. Podařilo se mu Gulkana zneškodnit na dvě stě let. Nyní však utekly dvě generace a mocichtivý tvor se vrací zpět mezi nás a domáhá se toho, co se mu v minulosti nepodařilo získat. Kouzelnými lektvary otráví několik členů tábora a jejich život je pouze v rukou ostatních. Nakonec se objeví elfové, kteří nám pomohou zachránit nakažené členy a přemoci zlého Gulkana. Vše dopadne dobře a Osada Slunce je opět bezpečné místo. 

Jak tábor probíhal?

Táborníci museli během týdne podstoupit hned několik zkoušek jak v kolektivnosti týmu, tak nástrahám samotného Gulkana. Jedna z takových zkoušek byla například noc, kdy Gulkan otrávil tři vedoucí. Ti byli nakažení a ohrožovali tak celé tábořiště. V osadě se kolem druhé hodiny ranní rozezněla siréna a vedoucí v ochranných pláštích a plynových maskách probouzeli všechny děti. Během chaotického poplachu si každý musel pobrat do rukou ty nejdůležitější věci a v ochranných pláštích a plynových maskách osadu opustit. Zbytek noci strávily děti po týmech v lese, kde přenocovaly pod širým nebem. 

Mladí ochránci přírody z Pacova tábory umí

Během čtvrtka navštívili táborníky záchranáři, kteří ukázali dětem základy první pomoci. Děti si je mohly vyzkoušet na vlastní kůži díky umělým poraněním, které jim vedoucí později na sobě připravili. V pátek odpoledne si děti v lese nakreslily posvátné znaky kouzelnou solí a vystavěly zdobené svatyně. Poslední večer při stmívání nalákaly Gulkana do pasti. Samy musely být ukryté v chýších, které si předem vybudovaly, aby nebyly prozrazeny. Když netvor konečně přišel, všichni se seběhli k svatyním a pronesli rituální zaklínadla. Gulkan byl poražen a spolu s pomocníky temných elfů zmizel navždy v podsvětí. 

V sobotu nastal den odjezdu. Po tom, co společnými silami děti i vedoucí uklidili tábořiště, odjeli zase zpátky domů a nastal tím nový rok, kdy se na sebe mohou všichni zase opět těšit. O mladých ochráncích přírody si můžete přečíst další články jako je například letní tábor z roku 2021 nebo rozhovory se samotnými vedoucími o tom, proč by měly děti na tábory jezdit a jak je vlastně samy vnímají

Organizace mladí ochránci Pacov

ČSOP / MOP Pacov je neziskové organizace, jež pečuje o přírodní lokality v Pacově a okolí. Jedním z hlavních cílů je vzdělání a osvěta mladých lidí v tématu ochrany přírody. Kromě akcí jako jsou všemožné exkurze na statcích či menších firmách, dny země nebo ekologické projekty pořádá organizace také stanové i putovní letní tábory.

pechova@rdmkv.cz | + posts

redaktorka