Základní škola Otokara Březiny v Jihlavě mluví i na dálku cizími jazyky. Během koronavirové krize se děti učí před monitory ze svých pokojů. Jak to zvládají? Tato základní škola z […]

Základní škola Otokara Březiny v Jihlavě mluví i na dálku cizími jazyky. Během koronavirové krize se děti učí před monitory ze svých pokojů. Jak to zvládají? Tato základní škola z Jihlavy pod vedením ředitele Vladimíra Nekvindy se kilometry nenechá zastavit a nadále dětem umožňuje kvalitní výuku a hodiny zájmových kroužků.

Učení není mučení 

Na jihlavské Základní škole Otokara Březiny učí v 1. třídě čtení podle genetické metody. I tak má výuka několik forem. Za hlavní obor zde považují jazykové dovednosti, ale také se podstatně velká pozornost věnuje předmětům jako informatika. Škola se také zapojuje do mezinárodní spolupráce a dětem nabízí rozsáhlý rejstřík volby koníčků. Škola je zařazena do sítě škol podporujících zdraví.

Záliby každého žáka jsou vítány

Do školy chodí  733 žáků. Provozují zde asi třicet pět zájmových kroužků od sportovních dovedností, lekcí pro mladé umělce až po stavění stavebnic Merkur nebo Teifoc nebo nabízejí kroužek robotiky a přípravu na olympiády. Během koronavirové krize se škola  zapojuje do projektů  technického vzdělání, olympiád nebo poskytuje dětem kroužky jazyků a přípravy na přijímací zkoušky. 

Jihlavská škola také dlouhodobě spolupracuje s holandskými školami, kde pořádá od roku 1998 výměnné pobyty v rámci přírodovědného projektu The Water Project. Dětem umožňují pravidelné studijní pobyty do Anglie. Ty však kvůli koronavirové krizi již po druhé zrušily. Každý rok organizují zkoušky z angličtiny pro studenty pátých a devátých tříd. Anglický jazyk se v této škole učili již od konce osmdesátých let. Řada projektů se koná také v německém jazyce.

O krok napřed

Vzhledem k tomu, že je škola zaměřená převážně na jazyky, anglický jazyk se zde učí už od první třídy a německý jazyk od šestého ročníku. Každého žáka podpoří podle jeho dovedností, přizpůsobí se slabším a pomůžou těm rychlejším. Studenti na této škole se ovšem ve velkých počtech neúčastní pouze vědomostních soutěží a olympiád, zapojují se i do soutěží ve fyzických dovednostech

Koronavirus není stopka

Během distanční výuky se učitelé snaží děti nepřetěžovat, a proto online konference vyrovnávají úkoly pojatými jako samostudium. Mladší žáci mají dvě videokonference denně, zatímco ti starší se za den přes monitor setkají třikrát až čtyřikrát. Učitelé mají podobný styl učení, neboť všichni, i přes to, že jsou nastavena pravidla v počtu hodin pro celou školu, spolupracují a radí se na pedagogických schůzkách. 

Minulost školy

Škola funguje od roku 1976. Autorem budovy ZŠ Otokara Březiny je architekt Ctibor Seliga. V budově původně sídlila jedna škola. Po třech letech došlo k rozdělení na dvě části a na dvě různé školy. „Před více než deseti roky jsme diskutovali o sloučení na návrh zřizovatele, ale školy zůstaly rozdělené,“ přiznal ředitel Vladimír Nekvinda.

ZŠ otokara Březiny – pan Seliga
pechova@rdmkv.cz | + posts

redaktorka