V dnešní době je ve školách velmi vyhledávaný a propagovaný individuální přístup k dítěti. Je snaha tvořit malé třídy, kde je prostor věnovat se každému tak, aby si děti ze […]

V dnešní době je ve školách velmi vyhledávaný a propagovaný individuální přístup k dítěti. Je snaha tvořit malé třídy, kde je prostor věnovat se každému tak, aby si děti ze školy odnesly co nejvíc. Zářným příkladem individuálního přístupu je tutoriální systém. V dnešním článku se dozvíte, jak systém funguje a jak to vypadá, když jím inspiruje soukromá škola. 

Pojem tutor pochází především z anglosaského univerzitního prostředí, kde značí studijního vedoucího nebo vychovatele. Tutoriální systém slouží jako nástroj nadstandardní komunikace a úzké spolupráce učitele s dítětem a oběma jeho rodiči. Nutno ale také přiznat, že je poměrně časově náročný a od pedagoga vyžaduje skutečné nadšení pro jeho práci a upřímný zájem o děti.

Tutorem může být třídní učitel, jiný učitel, ředitel školy či zástupce ředitele školy, popřípadě vychovatel nebo asistent pedagoga, zkrátka někdo, kdo se s dítětem často potkává a je s ním v kontaktu. Na některých školách může být pro nové žáky tutorem i starší spolužák. Ať už je to kdokoli, dítě by se na něj mělo obracet rádo. Měl by být rádcem, ochráncem a průvodcem. Pokud vztah tutora a jeho svěřence funguje tak, jak by měl, může být velkým přínosem. Slouží jako prevence různých nežádoucích jevů nebo studijních neúspěchů. Například může tutor odhalit začínající šikanu, být pro dítě podporou, pokud si rodina prochází těžkým obdobím apod.

Tutor mívá s dítětem schůzky jednou za dva až tři týdny, nebo podle potřeby. Rozestupy mezi schůzkami se také liší na jednotlivých školách. Na schůzce by se dítě mělo cítit dobře, a ne, jako když jde na kobereček”. Schůzky mohou trvat třeba jen pět nebo deset minut, ale i hodinu, pokud je třeba řešit nějaký problém či závažnou situaci. Školní úspěch zdaleka není jediným tématem, především se řeší vztahy se spolužáky nebo sourozenci, sny a přání dítěte, zdraví… Spolu s tutorem dítě hledá, na čem by mohlo zapracovat, co by mohlo udělat, aby bylo šťastnější. Celý systém je vystavěný na důvěře mezi tutorem a dítětem (a rodičem), kdy dítě může tutorovi důvěřovat, že neprozradí to, co mu svěřilo, a že se na něj může obrátit úplně s čímkoliv.

Základní škola Světlo – Škola pro rodinu

V Třebíči funguje od roku 2017 Základní škola Světlo, která se mimo jiné řídí i zmíněným tutorským systémem. Výrazným znakem školy je úzká spolupráce mezi pedagogy a rodinami žáků. Škola dává důraz na kvalitu vzdělávání. Zaměřuje se zejména na rozvoj komunikačních dovedností, práci s informacemi a jazykovou vybavenost. Škola také staví na křesťanských základech. Jak se dočtete na webových stránkách: 

Děti připravujeme na vstup do světa nejen po stránce akademické, ale i hodnotové. Škola podporuje atmosféru vzdělávání ve svobodě, vedeme děti k přijetí zodpovědnosti. Každý měsíc pracujeme na rozvoji určité dobré vlastnosti. Navazujeme na bohatou tradici a zkušenosti křesťanské kultury, vycházíme také ze zkušeností vzdělávacích systémů jiných zemí, zejména se jedná o španělskou vzdělávací organizaci Fomento de Centros Enseñananza. Nedílnou součást výchovy tvoří duchovní rozvoj žáků.”

Pokud vás přístup školy zaujal a máte pocit, že by dobře vyhovoval vašemu dítěti, všechny důležité informace se dozvíte na výše zmíněných webových stránkách

krskova@rdmkv.cz | + posts

redaktorka