Mudrci z východu, kteří přišli za hvězdou oslavit nového židovského krále. Byli nejspíš pohané a nebyli církví svatořečeni, nejde tedy o svaté. I tak jsou ale uctíváni jako patroni hříšníků […]

Mudrci z východu, kteří přišli za hvězdou oslavit nového židovského krále. Byli nejspíš pohané a nebyli církví svatořečeni, nejde tedy o svaté. I tak jsou ale uctíváni jako patroni hříšníků a poutníků. Podle legendy byly jejich ostatky nalezeny svatou Helenou a přes Konstantinopol doputovaly až do současného Německa. Dnes jsou uloženy v chrámu svatého Petra v Kolíně nad Rýnem.

Pluska nebo křížky, někteří lidé ani neví

,,My tři králové jdeme k vám, štěstí zdraví vinšujem vám,“ prozpěvují tři králové, když obchází města a vesnice, v období od 1. ledna do 14. ledna. Žehnají jednotlivá obydlí značením K + M + B +, někteří lidí ani neví, že mezi jednotlivými písmeny nejsou pluska, ale křížky, které značí Otce, Syna a Ducha Svatého. Občas se udává, že značky KMB jsou zkratkou latinského Christus mansionem benedicat – Kristus ať obydlí žehná. Tento výklad ovšem nemá podporu ve starší literatuře a objevil se teprve ve dvacátém století.

Tříkrálovská sbírka pomáhá potřebným

Nejde jen o potěchu a vykouzlení úsměvu na rtech zpěvem tří mladých koledníků v doprovodu dospělé osoby, ale díky tradici se do pokladniček vybírají peněžité dary. Pokladničky musí být vždy pečlivě zapečetěny, na pečeti je razítko obecního, městského úřadu a na požádání by měla předložit celá skupinka legitimaci o tom, že jsou oprávnění od vás nějaký ten dar přijmout, protože se najdou i tací, kteří jsou podvodníci a nemají ani legitimaci a pokladničky mají falešné. Tato tradiční sbírka je pořádána Charitou České republiky a výnos ze sbírky je pak použitý na financování projektů Charity. Například Oblastní charita Žďár nad Sázavou provozuje osmnáct služeb pro potřebné, na dvě stě pracovníků se stará o deset tisíc klientů a pacientů ročně. Zajišťují i odbornou péči v domácím prostředí, kdy za svými pacienty dojíždí do různých koutů kraje a pomáhají jim s dovozem obědů, nebo jim pomohou, když už nejsou schopni dojíždět k doktorům na převazy a vykonávají i jiné potřebné služby. Charitní záchranná síť je určena rodinám s dětmi v existenční nouzi, matkám a otcům samoživitelům, seniorům, kteří zůstali sami, lidem se zdravotním, mentálním nebo duševním onemocněním a těm kteří se dostali na nebo za hranici chudoby. Podat pomocnou ruku můžou Charity právě i díky penězům z Tříkrálovské sbírky, která se dělí přesně podle klíče: 65 % vybraných prostředků se vrací charitám, které je vykoledovaly, 15 % je určeno na velké diecézní projekty, 10 % na rozvojové projekty v zahraničí, 5 % na projekty Charity Česká republika, 5 % jsou zákonné režie sbírky.

Jaký je zájem mladých o tuto tradici? 

Dobrovolníků, kteří na sebe vezmou podobu tří králů a vydají se koledovat, stále ubývá, ale není tomu tak ve všech regionech. Čím dál větší zájem jak přispět je prostřednictvím QR kódů, nebo na oficiální bankovní účet tříkrálovské sbírky. Oblibou jsou také společné události, jako koncerty v kostelech, nebo v televizi, kdy lidé mohou přispět prostřednictvím dárcovskou esemeskou.

zemanova@rdmkv.cz | + posts

redaktorka