Mezi alternativními metodami vzdělávání patří Feuersteinův program instrumentálního obohacování a zprostředkovaného učení k těm méně známým. Rozhodně ale stojí za povšimnutí.  Metoda vznikla po druhé světové válce. Nejdříve byla v […]

Mezi alternativními metodami vzdělávání patří Feuersteinův program instrumentálního obohacování a zprostředkovaného učení k těm méně známým. Rozhodně ale stojí za povšimnutí. 

Metoda vznikla po druhé světové válce. Nejdříve byla v celém světě uplatňovaná při práci s dětmi s různým postižením. Později se ale rozšířila na celou populaci a už řadu let funguje v rámci běžné výuky v České republice. Základní myšlenka programu se točí kolem poznávacích funkcí dětí, tj. paměť, pozornost, řeč atd. Tyto funkce jde u dětí zlepšovat (obohacovat) a výsledkem je i lepší školní výkon. Tento program se tedy na tuto oblast zaměřuje. 

Cílem programu je upevnit sebedůvěru, rozvíjet vyjadřování a respektovat jiný názor. Umožňuje adaptaci v neustále se měnícím světě. Rozvíjí schopnost myslet a učit se, mít motivaci, nepodléhat zklamání a celkově budovat v dorůstající generaci zdravé sebepojetí a celkové sebepřijetí.

Celý program vystihuje věta „Nechte mě chvilku…, já si to rozmyslím.“ Odkazuje na snahu překonávat impulzivitu při řešení problémových situací. Také zdůrazňuje to, že každý člověk potřebuje na řešení úkolu různě dlouhý čas.

Zprostředkované učení znamená, že do učení vstupuje nějaký instrument, jeho prostřednictvím se mají děti něco naučit. V praxi jsou instrumenty soubory pracovních listů, které postupují od jednoduchého ke složitějšímu. Zajímavé je, že v těchto listech jsou záměrně zahrnuté i chyby, aby se děti naučily s nimi pracovat. Mají si díky tomu zvyknout nad svojí prací přemýšlet a kontrolovat ji. Práce s instrumenty však není všechno. Program vede děti k logickému myšlení, má podporovat řád a dodržování pravidel. Učitel jim nepředkládá hotové pravdy, ale pomocí návodných otázek je učí dělat závěry na základě vlastních zkušeností. Jde zkrátka o to, aby děti to, co se naučí, dokázaly používat v běžném životě a ne jen tehdy, když uvidí papír s úkolem.

Otevřmysl z.s. Třebíč

Na Vysočině můžete najít základní školu, která vychází z Feuersteinových myšlenek, v Třebíči. Úplně první třída byla otevřená v roce 2016 a od té doby dětí přibývá. 

Podle slov zaměstnanců funguje pracoviště na respektujícím přístupu pro každé dítě tak, aby vědělo, co a proč se učí, kde to využije a jak na to přijde. Jak může spolupracovat s ostatními a jak má být odpovědné samo za sebe… Jde hlavně o to, aby děti chodily do školy rády, dokázaly říci svůj vlastní názor, který si obhájí nebo mohou změnit, pokud jsou argumenty protistrany relevantní. Aby byly vybaveny do života flexibilitou, jelikož dnešní svět se neustále mění. Vzděláváme děti ve věcech dnešních dní a pro dnešní dobu…

Několik zajímavých bodů z vnitřního řádu školy :

-Rodiče jsou naši partneři, děkujeme jim za jejich důvěru

-Neber si nic osobně a nevytvářej si domněnky….

-Na vše pohlížíme z té pozitivní stránky…

-Vše záleží na úhlu pohledu, který má každý jiný…

Těmito a dalšími zásadami se ve škole učitelé s dětmi řídí. Pokud vás přístup školy zaujal, další důležité informace se dozvíte na webových stránkách https://otevrmysl.webnode.cz/.

krskova@rdmkv.cz | + posts

redaktorka