Myšlenka Zdravé školy vznikla v polovině 80. let 20. stol. v Evropském úřadu WHO jako součást programu Zdraví pro všechny. Od začátku devadesátých let je projekt realizován i u nás […]

Myšlenka Zdravé školy vznikla v polovině 80. let 20. stol. v Evropském úřadu WHO jako součást programu Zdraví pro všechny. Od začátku devadesátých let je projekt realizován i u nás v České republice. Zdraví je samozřejmě důležité i v klasických školách, nicméně v tomto projektu se stává větší prioritou, a to nejen ve smyslu fyzické kondice a zdravé stravy. 

Cílem učitelů ve Zdravých školách je vytvářením bezpečného prostředí a efektivním vzděláváním rozvíjet životní schopnosti každého člověka. Díky tomu by úcta ke zdraví a schopnost chovat se odpovědně ke zdraví svému i druhých měly patřit mezi celoživotní priority dětí. Jak už bylo zmíněno výše, zdraví není chápáno pouze jako zdraví tělesné, ale i duševní a sociální, jako dobrý životní pocit.

Projekt je dále založen na příjemném prostředí, zdravém učení a otevřeném partnerství. Podobně jako montessori školy zmiňované v předchozím článku směřuje děti k nezávislosti a tvořivosti. Dalo by se možná říct, že zdravá škola je velmi podobná klasické škole, s tím, že na některé prvky se zaměřuje obzvlášť důkladně. Děti jsou ve škole vedeny k odpovědnosti, vzájemné pomoci a podpoře kladného sebepojetí a sebehodnocení. Ve Zdravé škole se učitelé snaží zvýšit podnětnost školního prostředí a aktivit, zkvalitnit metody hodnocení výsledků. Důležitým prvkem se stává také zvýšení respektu vůči etnickým a sociálním menšinám. 

Protože ve Zdravé škole je důležitá pohoda prostředí, pravděpodobně se vám stane, že vejdete do třídy, která je netradičně uspořádaná, a stejně tak vyučování může být organizované jinak, než jste zvyklí. Například délka vyučovacích hodin se různě mění.  Děti mají ve škole možnost pohybu a relaxace, zajímavostí je, že Zdravé školy se často zaměřují také na otužování. 

Zdravé školy na Vysočině

Základní škola Jihlava

Škola je zaměřena na rozšiřující výuku tělesné výchovy se zaměřením na plavání, kopanou a všeobecnou tělovýchovu.

Hlavním cílem školy je poskytnout kvalitní všeobecné vzdělání všem žákům, připravit je na život v moderní technologicky rozvinuté společnosti a posílit jejich pracovní a sociální dovednosti. Rovněž je důležité posílení praktického využití získaných dovedností a znalostí, vychovat z žáků všeobecně motivovaného a slušného člověka.

Podrobné informace o škole najdete na: https://www.zsrosi.cz/?q=charakteristika-skoly

Základní škola Otokara Březiny Jihlava

Informace o ZŠ OTokara Březiny se dozvíte na stránkách: https://www.zsobreziny.cz/kontaktni-udaje

krskova@rdmkv.cz | + posts

redaktorka