O alternativních školách slyšel v posledních letech skoro každý. Získávají na oblibě díky svému individuálnímu přístupu a novým způsobům vzdělávání. Jedním z typů je montessori škola. Jak vypadá v akci […]

O alternativních školách slyšel v posledních letech skoro každý. Získávají na oblibě díky svému individuálnímu přístupu a novým způsobům vzdělávání. Jedním z typů je montessori škola. Jak vypadá v akci a kde na Vysočině můžete takovou najít?

Na počátku montessori vzdělávání stála Maria Montessori, která zformovala směr založený na principu spontánního seberozvoje dítěte. Cílem je svobodný a přirozený vývoj dítěte bez přímých zásahů dospělého, dle hesla „Pomoz mi, abych to udělal sám.“ V procesu učení by měl vychovatel vlastně ustoupit do pozadí, rozhodující je vnitřní tvořivost dítěte. Hodně pozornosti se věnuje výchově smyslů a rozvíjení pohybu. Montessori školy se také snaží respektovat normální vývoj dětí. Důležitou roli mají i školní pomůcky. Děti si samy volí, s čím budou pracovat. 

Vyučování většinou probíhá ve věkově smíšených skupinách, většinou v rozpětí tří ročníků. Zajímavostí je, že malé montessori třídy jsou obzvlášť vhodné pro handicapované děti. Děti pracují jak individuálně, tak ve skupinách. V těch má vznikat na základě harmonického soužití, spolupráce a vzájemné pomoci všech dětí vědomí jednoty, ve které je dítě respektováno ostatními a může se bez překážek projevovat. 

Ve vyučování existuje tzv. svobodná pracovní fáze, ve které děti pracují samostatně na zvolených úkolech z různých oblastí. Dále učitelé hojně využívají rozhovoru v kruhu, projektového a odborného vyučování. Zvláštní postavení má kosmická výchova. Jejím smyslem je dát dětem povědomí o vzájemných vazbách člověka a přírodního prostředí a přispívat k vytváření zodpovědnosti každého jedince za důsledky vymožeností uměle vytvořené kultury a civilizace. K tomu se využívá projektové vyučování. 

V montessori škole se nehodnotí známkami. Individuální pokroky žáků se zapisují do speciální osobní knihy. Místo vysvědčení dostane dítě osobní dopis se slovním hodnocením. Stejně jako prakticky u všech alternativních směrů a škol, i zde je velmi důležitá těsná spolupráce s rodiči.

Montessori základní škola v Jihlavě

Na Vysočině existuje Meruzalka – Montessori základní škola v Jihlavě. Tato škola vychází z principů a filosofie zmíněných výše. Na webových stránkách se dozvíte, že v dětech podporuje přirozenou radost z učení a poznávání a přirozený cit pro spravedlnost, zodpovědnost a sebedůvěru, práci s pocity a emocemi. Prostřednictvím připraveného prostředí se děti seberozvíjí ve všech oblastech – intelektuální, sociální, osobnostní, fyzické, duševní i emocionální.

Důležitá informace je, že děti mohou začít školu navštěvovat kdykoli během školního roku. Vy i vaše děti se také můžete do školy přijít podívat nejen v Den otevřených dveří, ale i jindy, podle harmonogramu uvedeného na webu školy. Protože škola počítá s velkou zapojeností rodičů do vzdělávání dětí, jednou z podmínek zapsání dítěte je například naplánování schůzek s učitelem, absolvování některého z kurzů pro rodiče apod.

Všechny podrobnosti o škole se dozvíte na výše zmiňovaných webových stránkách. Pokud je vám montessori vzdělávání blízké, možná bude Meruzalka pro vaše dítě to pravé.

krskova@rdmkv.cz | + posts

redaktorka