Existuje skupina specifických poruch učení, které nebrání dítěti v získávání vědomostí a dovedností. To je pravda, ale jen napůl. Nazasahují do školního výkonu tak zásadně jako například poruchy čtení nebo […]

Existuje skupina specifických poruch učení, které nebrání dítěti v získávání vědomostí a dovedností. To je pravda, ale jen napůl. Nazasahují do školního výkonu tak zásadně jako například poruchy čtení nebo psaní, ale i tak mohou děti ovlivnit. Například ve výtvarné nebo hudební výchově, jedná se totiž o poruchy kreslení, hudebního sluchu apod. 

Dyspinxie

Dyspinxie je porucha kreslení. Tato porucha tedy opravdu v získávání vědomostí nijak nebrání. Pokud ji ale vaše dítě má, uleví se mu, když o tom bude vědět. Výtvarka je nedílnou součástí školní docházky a pokud učitelé výkresy známkují, měli by i oni k poruše přihlédnout. Pokud si tedy potíží dítěte při kreslení všimnete a odhalíte poruchu učení, vyhnete se tomu, že bude dítěti ve škole nadáváno za ošklivé výkresy, za které bude dostávat pětky. 

Dyspraxie

Další poruchou je dyspraxie – vývojová porucha motoriky, známá spíše jako “syndrom nešikovného dítěte”. Poruchami jemné motoriky trpí téměř každé desáté dítě. Děti s dyspraxií bývají často považovány za líné, lajdácké a zpožděné. Jsou pořád jakoby nesoustředěné, nešikovné, mají problém se zapojit do dětských her. Nejde jim zapínání knoflíků, zavazování tkaniček, oblékání, nebo třeba čištění zubů. Je pro ně náročné udržet se na jedné noze se zavřenýma očima. 

Dysmúzie

Třetí z poruch je dysmúzie – porucha, při které chybí hudební sluch. Pokud si tedy vaše dítě přineslo pětku z hudební výchovy a přitom vám přísahá, že se snažilo, je možné, že za to může porucha učení. Není to samozřejmě nic závažného, ale je dobré o takové poruše vědět, třeba v případě, pokud se děti ve škole učí poznávat noty podle zvuku apod. Zajímavé je, že děti s dysmúzií mohou mít problémy v učení cizích jazyků. Neumí přesně zvukově rozlišit přízvuk různých slov a podobně. 

Pokud vaše dítě odpovídá popisu některé nebo možná i více zmiňovaných poruch učení, zvažte návštěvu pedagogicko-psychologické poradny. Poradci vám i vašemu dítěti rádi pomohou, aby pro ně byla školní docházka o něco lepší. 

Seznam pedagogicko-psychologických poraden na Vysočině:

Třebíč: https://www.pppaspcvysocina.cz/pracoviste/ppp-trebic-0

Jihlava: https://www.pppaspcvysocina.cz/pracoviste/ppp-jihlava-0

Havlíčkův Brod: https://www.pppaspcvysocina.cz/pracoviste/ppp-havlickuv-brod-0

Pelhřimov: https://www.pppaspcvysocina.cz/pracoviste/ppp-pelhrimov-0

Moravské Budějovice: https://www.pppaspcvysocina.cz/pracoviste/ppp-moravske-budejovice-0

Žďár nad Sázavou: https://www.pppaspcvysocina.cz/pracoviste/ppp-zdar-nad-sazavou-0

Velké Meziříčí: https://www.pppaspcvysocina.cz/pracoviste/ppp-velke-mezirici-0Bystřice nad Pernštejnem: https://www.pppaspcvysocina.cz/pracoviste/ppp-bystrice-nad-pernstejnem-0

krskova@rdmkv.cz | + posts

redaktorka