Někdy může být špatná orientace v mapách jen jednou zanedbatelnou slabinou, jindy může jít o projev poruchy učení. Jak vypadá školní výkon dítěte s dysortografií nebo s dyskalkulií?   Dysortografie je […]

Někdy může být špatná orientace v mapách jen jednou zanedbatelnou slabinou, jindy může jít o projev poruchy učení. Jak vypadá školní výkon dítěte s dysortografií nebo s dyskalkulií?  

Dysortografie je porucha pravopisu, a úzce souvisí s dysgrafií a dyslexií. Dysortograf neumí zapsat písmena ve správném pořadí včetně měkkosti a délky. Nejhorší jsou pro děti s dysortografií diktáty, kde musí co nejrychleji a právně napsat to, co slyší. 

Podobně jako dyslexie má dysortografie několik typů. Dítě má buď problémy se sluchovým vnímáním, takže například nedokáže rozlišit tvrdé a měkké slabiky. Jiné děti mají zase větší problémy ve zrakovém vnímání, špatně rozeznávají tvary písmen a podobně. Typů je hned několik a jejich určení hraje důležitou roli při správné nápravě. Proto je podrobné vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně opravdu důležité.  

Dyskalkulie je porucha matematických schopností. I když má člověk všechny běžné předpoklady pro učení, matematika mu jde jen s velkými obtížemi. Dítě s dyskalkulií nechápe čísla a dělá mu problém sčítat a odčítat. Neumí si představit číselnou osu, nevidí rozdíl mezi krychlí a kvádrem. Různé úsečky mu připadají stejně dlouhé. Nedokáže rozpoznat, jestli je třicítka větší než stovka. Nedokáže se orientovat v prostoru a s tím souvisejí i problémy ve čtení map. Tyto potíže se také řadí do jednotlivých typů, které se od sebe u jednotlivých dětí liší. 

Pokud má vaše dítě některé ze zmíněných potíží, i jemu by mohla návštěva pedagogicko-psychologické poradny usnadnit život.

Protože na český jazyk a matematiku je ve škole kladen velký důraz, není neobvyklé, že mají děti s nějakou ze zmíněných poruch nabourané sebevědomí, někdy se jim dokonce posmívají spolužáci. I to je pro ně velmi ponižující, mohou mít pak strach jít do školy, nechce se jim… Jak už jste se mohli dočíst v minulých článcích, nejdůležitější je proto dát dítěti pocit, že je šikovné, pomoci mu najít aktivity, ve kterých vyniká, ať už ty školní, nebo mimoškolní. Sebevědomé a spokojené dítě bude o to lépe spolupracovat, a i přes své potíže bude do školy chodit rádo.

Seznam pedagogicko-psychologických poraden na Vysočině:

Třebíč: https://www.pppaspcvysocina.cz/pracoviste/ppp-trebic-0

Jihlava: https://www.pppaspcvysocina.cz/pracoviste/ppp-jihlava-0

Havlíčkův Brod: https://www.pppaspcvysocina.cz/pracoviste/ppp-havlickuv-brod-0

Pelhřimov: https://www.pppaspcvysocina.cz/pracoviste/ppp-pelhrimov-0

Moravské Budějovice: https://www.pppaspcvysocina.cz/pracoviste/ppp-moravske-budejovice-0

Žďár nad Sázavou: https://www.pppaspcvysocina.cz/pracoviste/ppp-zdar-nad-sazavou-0

Velké Meziříčí: https://www.pppaspcvysocina.cz/pracoviste/ppp-velke-mezirici-0

Bystřice nad Pernštejnem: https://www.pppaspcvysocina.cz/pracoviste/ppp-bystrice-nad-pernstejnem-0

krskova@rdmkv.cz | + posts

redaktorka