Kromě poruch učení, zmiňovaných v minulých článcích, se mohou u dětí projevit i poruchy řeči. S těmi pracuje logoped, buď samostatně, nebo v rámci pedagogicko-psychologické poradny.  Děti mohou mít potíže […]

Kromě poruch učení, zmiňovaných v minulých článcích, se mohou u dětí projevit i poruchy řeči. S těmi pracuje logoped, buď samostatně, nebo v rámci pedagogicko-psychologické poradny. 

Děti mohou mít potíže s řečí způsobené mnoha faktory. Porucha může být vývojová, dítě se s ní už narodilo, nebo ji způsobí komplikace při porodu, těsně po něm…. Příčin je nespočet. A jak některé poruchy vypadají?

Jednou z nich je například dysartrie. Dítě s dysartrií má problémy s vyjadřováním kvůli poruše motoriky úst. To znamená, že dobře rozumí, může mít i bohatou slovní zásobu, ale dělá mu problém vyslovovat, jeho řeč je často nesrozumitelná. Mnohdy s touto poruchou souvisí i problémy s dýcháním, s polykáním apod. 

Asi nejčastější poruchou řeči je dyslalie, známá také jako patlavost. Dítě s dyslalií špatně vyslovuje jednu nebo více hlásek (r, ř, sykavky, l…). To je v dětství samozřejmě běžné, ale pokud se řeč s věkem neupraví, je třeba problém řešit. S podobnými obtížemi se setkalo mnoho z nás a dají se vcelku efektivně napravit. 

Poslední poruchou, o které bude řeč, je breptavost, porucha plynulosti řeči. Řeč je u dítěte s breptavostí velmi zrychlená, neplynulá, a dítě špatně artikuluje. Tím pádem je řeč nesrozumitelná, a děti jsou často celkově zrychlené, roztržité. Mnohdy mluví rychle i u čtení, nic z toho si ale neuvědomují. 

Poruch řeči existuje víc, pokud tedy u svého dítěte pozorujete něco podobného, v pedagogicko psychologické poradně najdete odbornou pomoc. V některých případech se hodí spolupracovat kromě logopeda i s psychologem, který vašemu dítku pomůže přestat se bát, uklidní ho a pomůže mu zlepšovat se. Vždy je dobré mít na paměti, že objednat se do poradny (ať už z vlastní iniciativy nebo z popudu učitelů) není žádná ostuda, je to zdarma a vašemu dítěti to může jedině pomoct.

Seznam pedagogicko-psychologických poraden na Vysočině:

Třebíč: https://www.pppaspcvysocina.cz/pracoviste/ppp-trebic-0

Jihlava: https://www.pppaspcvysocina.cz/pracoviste/ppp-jihlava-0

Havlíčkův Brod: https://www.pppaspcvysocina.cz/pracoviste/ppp-havlickuv-brod-0

Pelhřimov: https://www.pppaspcvysocina.cz/pracoviste/ppp-pelhrimov-0

Moravské Budějovice: https://www.pppaspcvysocina.cz/pracoviste/ppp-moravske-budejovice-0

Žďár nad Sázavou: https://www.pppaspcvysocina.cz/pracoviste/ppp-zdar-nad-sazavou-0

Velké Meziříčí: https://www.pppaspcvysocina.cz/pracoviste/ppp-velke-mezirici-0

Bystřice nad Pernštejnem: https://www.pppaspcvysocina.cz/pracoviste/ppp-bystrice-nad-pernstejnem-0

krskova@rdmkv.cz | + posts

redaktorka