Podle přezdívky Srdíčko, kterou měl Antonín Hobza – zakladatel skautingu v Třebíči – dostala jméno cena, kterou v Třebíči uděluje dobrovolníkům Rada dětí a mládeže kraje Vysočina (RDMKV) a Město […]

Podle přezdívky Srdíčko, kterou měl Antonín Hobza – zakladatel skautingu v Třebíči – dostala jméno cena, kterou v Třebíči uděluje dobrovolníkům Rada dětí a mládeže kraje Vysočina (RDMKV) a Město Třebíč. V tuto chvíli je možné nominovat dobrovolníky v rámci pátého ročníku udílení ceny.

“V Třebíči pracuje celá řada organizací, které se věnují dětem a mládeži. Většina z nich pracuje na dobrovolnickém základě. Práce dobrovolníků není úplně snadná a zahrnuje často stovky hodin ročně.“ říká Jan Burda z RDMKV a dodává: „Smyslem ceny ale není jen ocenit dobrovolníky, kteří pravidelně a nezištně pracují ve svém volném čase s dětmi a mládeží. Chceme i upozornit na problematiku dobrovolnictví jako takového.“

Minulý rok byl, vzhledem k okolnostem, které není třeba vysvětlovat, velmi specifický i v oblasti práce s dětmi a mládeží. Řada aktivit se uskutečnit nemohla. Na druhou stranu celá řada dobrovolníků vymýšlela a realizovala aktivit s dětmi on-line, nebo pomáhala, kde se dalo. Dětem v této době často velmi chybí sociální kontakty. I proto je práce dobrovolníků v dětských spolcích velmi důležitá – i když je teď velmi omezena. 

Na cenu může být nominován každý, kdo je starší osmnácti let a vykonává nebo vykonával pravidelnou dobrovolnou činnost ve prospěch dětí a mládeže v jejich volném čase na území města Třebíče minimálně tři roky.

Rodina, škola a volný čas jsou tři pilíře správné výchovy dětí a mládeže. O to víc je obdivuhodné, když se někdo věnuje výchově dětí dobrovolně a bez nároku na jakoukoli odměnu. Cena Třebíčské Srdíčko je proto výrazem obrovské úcty a poděkování těmto lidem.

V minulých letech bylo oceněno čtrnáct osobností třebíčského dětského hnutí. Letos mezi ně mohou přibýt další.

Znáte někoho, ve svém okolí, kdo se věnuje práci s dětmi a mládeží? Nominovat někoho na cenu můžete i vy. Nutné je zaslat do 14. února nominační formulář, který je k dispozici na webu www.trebicskesrdicko.cz.

V případě dotazů neváhejte kontaktovat Radu dětí a mládeže kraje Vysočina na mailu info@rdmkv.cz nebo na telefonu 777 750 131.

+ posts

šéfredaktor