Jaké jsou poruchy řeči, a co s nimi dělat?

Kromě poruch učení, zmiňovaných v minulých článcích, se mohou u dětí projevit i poruchy řeči. S těmi pracuje logoped, buď samostatně, nebo v rámci pedagogicko-psychologické poradny. 

Děti mohou mít potíže s řečí způsobené…

Jak pracovat s dítětem s poruchou učení a čemu se vyhnout?

Specifické poruchy učení se projevují tak, že dítě má problémy se čtením, psaním, matematikou nebo třeba s kreslením. Projevů je mnoho, a u každého dítěte vypadá porucha trochu jinak. V případě, že vás učitelé upozorní, že…

Poruchy učení, které nebrání dítěti v učení

Existuje skupina specifických poruch učení, které nebrání dítěti v získávání vědomostí a dovedností. To je pravda, ale jen napůl. Nazasahují do školního výkonu tak zásadně jako například poruchy čtení nebo psaní, ale i tak…

Poruchy počítání a pravopisu, i ty někdy dětem komplikují školní docházku

Někdy může být špatná orientace v mapách jen jednou zanedbatelnou slabinou, jindy může jít o projev poruchy učení. Jak vypadá školní výkon dítěte s dysortografií nebo s dyskalkulií?  

Dysortografie je porucha pravopisu,…

Dyslexie – co o ní možná nevíte

Specifické poruchy učení mají různé podoby, může jít o problémy při čtení, psaní, počítání a podobně. V minulém článku byla řeč o první z nich, dysgrafii, poruše psaní. 

Další poruchou je dyslexie, porucha čtení,…

Specifické poruchy učení

Jak už bylo zmíněno v minulém článku, není nic nového, že děti někdy mívají ve škole problémy se čtením, psaním, učením gramatiky, počítáním a podobně. U některých dětí se problémy samy urovnají. U jiných dětí je to…

Jdeme poprvé do pedagogicko-psychologické poradny

Má vaše dítě ve škole problémy se soustředěním? Pletou se mu písmenka, nebo je pro ně počítání strašákem? Pomoci vám může pedagogicko psychologická poradna (PPP). Poradenství dnes už běžně doplňuje kompetence školy a poradci…