Specifické poruchy učení se projevují tak, že dítě má problémy se čtením, psaním, matematikou nebo třeba s kreslením. Projevů je mnoho, a u každého dítěte vypadá porucha trochu jinak. V […]

Specifické poruchy učení se projevují tak, že dítě má problémy se čtením, psaním, matematikou nebo třeba s kreslením. Projevů je mnoho, a u každého dítěte vypadá porucha trochu jinak. V případě, že vás učitelé upozorní, že vaše dítě čte hůř, než ostatní apod. nebo si toho sami všimnete, je dobré se obrátit na odborníky v pedagogicko-psychologické poradně. Poruch učení je mnoho, a mají různé typy, proto je dobré nechat si poradit, jak má být s dítětem zacházeno. Ne každému dyslektikovi totiž pomůže tzv. čtecí okénko, o kterém jste možná slyšeli. Zde najdete několik tipů, jak s dítětem pracovat, než se do poradny dostanete nebo mezi sezeními, kromě doporučeného postupu. 

Předpokladem úspěchu je dobrý začátek. Děti mají často ze školy špatné zkušenosti, nevěří si. Povzbuzení a první úspěchy je motivují. Proto můžete začít cvičeními, která zdánlivě nemají se čtením, psaním atd. nic společného. To jsou například cvičení na rozvoj zraku, sluchu, motoriky. Můžete také zapojit všechny smysly svého dítka, nechte ho, ať písmeno vymodeluje, vybarvuje v textu, poznává sluchem apod.  

Můžete vycházet z věcí, které má dítě rádo, pokud má trénovat psaní, může napsat několik vět o tom, co ho zajímá, ať už je to kroužek nebo akční hrdina. 

U dysgrafie, poruchy psaní, dítěti pomáhá rozvíjet hrubou i jemnou motoriku, například:

-Pohyby paží = mávání, kroužení, upažení, vzpažení, kroužení předloktím (klubíčko).  -Pohyby dlaní = vpřed, vzad, vpravo, vlevo, kroužení, tlačení dlaní proti sobě a uvolňování, zavírání a otevírání dlaně, údery dlaní a pěstí o podložku. Také nezapomeňte, že je důležité, aby dítě správně sedělo u stolu. 

Jemnou motoriku pak můžete trénovat i pomocí činností, které se škole tolik nepodobají, například navlékáním korálků. Dítě může zkoušet dotýkat se palcem ruky dalších prstů apod. 

Je dobré vědět, že u poruch učení přicházejí výsledky většinou pomalu. Je potřeba velké trpělivosti a vytrvalosti. Nezapomeňte povzbudit i svého školáka, a dodávat mu sebedůvěru. A na závěr shrnutí chyb, kterým je v každém případě třeba se vyhnout. 

Chyby při práci s dítětem s poruchou učení (Zelinková):  

-Nadávání, vyčítání, poukazování na to, že starší sourozenec byl lepší – vede k pocitům méněcennosti.  

-Denní únavné psaní diktátů.  

-Denní čtení náročných textů.  

-Nesprávné postupy při učení – učení se nazpaměť. 

-Stálé podivování se nad tím, co dítě neumí.   

-Nerespektování specifických potíží souvisejících s poruchou.  

-Odpírání chválení „aby nezpychl“.

Seznam pedagogicko-psychologických poraden na Vysočině:

Třebíč: https://www.pppaspcvysocina.cz/pracoviste/ppp-trebic-0

Jihlava: https://www.pppaspcvysocina.cz/pracoviste/ppp-jihlava-0

Havlíčkův Brod: https://www.pppaspcvysocina.cz/pracoviste/ppp-havlickuv-brod-0

Pelhřimov: https://www.pppaspcvysocina.cz/pracoviste/ppp-pelhrimov-0

Moravské Budějovice: https://www.pppaspcvysocina.cz/pracoviste/ppp-moravske-budejovice-0

Žďár nad Sázavou: https://www.pppaspcvysocina.cz/pracoviste/ppp-zdar-nad-sazavou-0

Velké Meziříčí: https://www.pppaspcvysocina.cz/pracoviste/ppp-velke-mezirici-0

Bystřice nad Pernštejnem: https://www.pppaspcvysocina.cz/pracoviste/ppp-bystrice-nad-pernstejnem-0

krskova@rdmkv.cz | + posts

redaktorka