Dotační programy Kraje Vysočina

Kraj Vysočina vypsal tento nový dotační program:

Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III (2. výzva)

Výměna kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním za nové ekologické zdroje tepla (kotle na biomasu s ručním či automatickým…

Dotační programy Kraje Vysočina

Kraj Vysočina vypsal tyto nové dotační programy:

Stipendia pro studium na zahraničních středních školách v partnerských regionech

Popis: Účelem těchto Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendia pro studium na zahraničních…

Nové dotační programy Kraje Vysočina

Kraj Vysočina vypisuje tyto nové programy:

Unesco 2021

ID programu: FV02797, finanční alokace: 3000 000,-, sběr žádostí: 22. 3. 2021 – 26. 3. 2021, více informací na: https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/FV02797

Prevence kriminality…

Dotační programy Kraje Vysočina

Kraj Vysočina vypisuje tyto nové programy:

Bezpečná silnice 2021

ID programu: FV02800, finanční alokace: 1 000 000,-, sběr žádostí: 15. 3. – 16. 4. 2021, více informací na: https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/FV02800

Cyklodoprava…

Dotační programy Kraje Vysočina

Kraj Vysočina vypsal tyto nové dotační programy:

Památky 2021

Program na podporu obnovy kulturních památek a zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek.

ID programu: FV02789, finanční alokace: 10 500 000,-,…

Konference “Dotační politika Kraje Vysočina na rok 2021”

Kraj Vysočina připravuje na středu 6. ledna od 10:00 konferenci Dotační politika Kraje Vysočina na rok 2021. S ohledem na aktuální epidemiologickou situaci se konference uskuteční on-line formou.

Do počtu krajských dotačních programů…

Nové dotační programy Kraje Vysočina

Kraj Vysočina vypisuje tyto nové dotační programy:

Jednorázové akce 2020

ID programu: FV02766

Popis: Podpora jednorázových volnočasových a sportovních aktivit pro děti, mládež, dospělé a seniory, které nenavazují na žádnou…

Dotační programy Kraje Vysočina

Kraj Vysočina vypisuje tento nový program:

PRAVIDLA RADY KRAJE VYSOČINA K OCHRANĚ A PREVENCI NEBEZPEČÍ VZNIKU A ROZŠÍŘENÍ ONEMOCNĚNÍ COVID-19 ZPŮSOBENÉ NOVÝM KORONAVIREM SARS-COV-2 V DOPRAVNÍCH PROSTŘEDCÍCH UŽÍVANÝCH DOPRAVCI…

Dotační programy Kraje Vysočina

Kraj Vysočina Vypisuje tyto nové dotační programy:

REGIONÁLNÍ KULTURA 2020: Program na podporu akcí v oblasti kulturyAlokace: 2 000 000 Kč, kontaktní osoby:Panáčková Jaroslava, Mgr. et Mgr. Zadražilová Jana

více…

Dotace KOUS Vysočina

Informace o projektových výzvách v nejrůznějších oblastech činností. Podrobnosti o jednotlivých výzvách naleznete vždy pod odkazem v názvu.

MZe ČR – Národní program 16 – Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků (129…