Kraj Vysočina vypsal tento nový dotační program: Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III (2. výzva) Výměna kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním za nové ekologické zdroje tepla (kotle na […]

Kraj Vysočina vypsal tento nový dotační program:

Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III (2. výzva)

Výměna kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním za nové ekologické zdroje tepla (kotle na biomasu s ručním či automatickým přikládáním, plynové kotle, tepelná čerpadla).
Kontakt technická podpora: 564 602 889 (potíže s vyplňováním/odesláním formuláře pro podání žádosti o dotaci)
Kontakt věcná podpora: 564 602 888, kotliky@kr-vysocina.cz (dotazy k vyplňovaným údajům a dokládaným přílohám; dotazy k podmínkám dotačního programu)

Finální odeslání žádosti s elektronickým podpisem a konvertované žádosti bude umožněno až 1. 10. 2021 od 14:00 hod.

Další dokumenty a formuláře potřebné pro vyúčtování dotace (po podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace), jsou k dispozici zde.

ID programu: PR02737-0, finanční alokace 28 600 000,-

Datum sběru žádostí: 1. 10. – 31. 12. 2021

Další důležité informace a dokumenty naleznete zde: https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/PR02737-01

krskova@rdmkv.cz | + posts

redaktorka