Kraj Vysočina vypsal tyto nové dotační programy: Stipendia pro studium na zahraničních středních školách v partnerských regionech Popis: Účelem těchto Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendia pro studium na […]

Kraj Vysočina vypsal tyto nové dotační programy:

Stipendia pro studium na zahraničních středních školách v partnerských regionech

Popis: Účelem těchto Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendia pro studium na zahraničních středních školách v partnerských regionech je podpořit a motivovat žáky středních škol se sídlem v Kraji Vysočina k získávání zahraničních zkušeností ve svém oboru, rozšiřování jazykových kompetencí a seznámení se se způsobem vzdělávání v partnerských a spolupracujících regionech Kraje Vysočina.

ID programu: PR02741, finanční alokace: 150 000,-, sběr žádostí od 1. 5. do 31. 5. 2021, více informací najdete na: https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/PR02741

Dobrovolnictví 2021

Popis: Účelem poskytnutých finančních prostředků je podpora dobrovolnických center, případně dobrovolnických center rozšířených o neformální pomoc osobám závislým na pomoci jiné osoby, a to z důvodu zajištění fungování funkční sítě dobrovolnických center v Kraji Vysočina.

ID programu: FV02821, finanční alokace: 2 5000 000,-, sběr žádostí: od 11. 6. do 22. 6. 2021, více informací najdete na: https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/FV02821

krskova@rdmkv.cz | + posts

redaktorka