Kraj Vysočina vypsal tyto nové dotační programy: Památky 2021 Program na podporu obnovy kulturních památek a zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek. ID programu: FV02789, finanční alokace: 10 500 000,-, […]

Kraj Vysočina vypsal tyto nové dotační programy:

Památky 2021

Program na podporu obnovy kulturních památek a zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek.

ID programu: FV02789, finanční alokace: 10 500 000,-, sběr žádostí od 25. 1. 2021 do 15. 2. 2021

Více informací na: https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/FV02789

Celoroční aktivity handicapovaných 2021

Jedná se o program na podporu sportovních a volnočasových aktivit handicapovaných dětí, mládeže a dospělých z Kraje Vysočina. Důvodem podpory je dlouhodobý rozvoj a zkvalitňování péče o handicapované děti, mládež a dospělé v Kraji Vysočina. K naplňování účelu programu je podporována pravidelná, dlouhodobá činnost, na kterou mohou navazovat aktivity jednorázového charakteru.

ID: FV02790, finanční alokace: 400 000,-, sběr žádostí od 1. 2. 2021 do 15. 2. 2021, více informací na: https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/FV02790

Obnova venkova Vysočiny 2021

V rámci programu je podporována obnova budov a další infrastruktury v majetku obcí (např. budovy občanské vybavenosti, radnice, místní komunikace a chodníky, komunální technika, hasičské zbrojnice, veřejná zeleň). V obci do 1500 obyvatel včetně může být projekt realizován kdekoliv na území obce. V obci nad 1500 obyvatel může být projekt realizován pouze v samostatné části obce dle číselníku ČSÚ. Tato část obce nesmí být stavebně propojena s mateřskou obcí.

ID programu: FV02791, finanční alokace: 70 000 000,-, sběr žádostí od 1. 2. 2021. do 25. 6. 2021, více informací na: https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/FV02791

Sportujeme a volný čas 2021

Program je zaměřen na zajištění dlouhodobých sportovních a volnočasových aktivit dětí a mládeže v regionu, a to z důvodu zajištění plnohodnotného a zdravého trávení volného času dětí a mládeže a vytvoření společné identity obyvatel Kraje Vysočina.

ID programu: FV02792, finanční alokace 3 500 000,-, sběr žádostí od 25. 1. do 5. 2. 2021, více informací na: https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/FV02792

Provozování hospicové domácí péče 2021

Cílem je zajistit spolufinancování nákladů na provoz středisek domácí hospicové/paliativní péče na území Kraje Vysočina, a to z důvodu zajištění co nejvyšší možné míry dostupnosti sociálních služeb v Kraji Vysočina.

ID programu: FV02793, finanční alokace: 19 800 000,-, sběr žádostí od 25. 1. 2021 do 5. 2. 2021, více informací na: https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/FV02793

Podpora zajištění stomatologické péče 2021

V rámci programu jsou podporovány následující aktivity- – rekonstrukce či výstavba stomatologické ordinace pro nového či navazujícího poskytovatele zdravotních služeb, – vybavení stomatologické ordinace pro nového či navazujícího poskytovatele zdravotních služeb.

ID programu: FV02794, finanční alokace: 1 500 000,-, sběr žádostí od 1. 2. 2021 do 31. 10. 2021, více informací na: https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/FV02794

Krajská centra talentované mládeže 2021

V rámci programu je podporován provoz a fungování Krajských center talentované mládeže v Kraji Vysočina (KCTM), která zajišťují dlouhodobé sportovních aktivity talentované mládeže v regionu.

ID programu: FV02795, finanční alokace: 6 300 000,-, sběr žádostí od 1. 2. 2021 do 12. 2. 2021, více informací na: https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/FV02795

krskova@rdmkv.cz | + posts

redaktorka