Dotační programy Kraje Vysočina

Kraj Vysočina vypisuje tento nový program:

PRAVIDLA RADY KRAJE VYSOČINA K OCHRANĚ A PREVENCI NEBEZPEČÍ VZNIKU A ROZŠÍŘENÍ ONEMOCNĚNÍ COVID-19 ZPŮSOBENÉ NOVÝM KORONAVIREM SARS-COV-2 V DOPRAVNÍCH PROSTŘEDCÍCH UŽÍVANÝCH DOPRAVCI…

Dotační programy Kraje Vysočina

Kraj Vysočina Vypisuje tyto nové dotační programy:

REGIONÁLNÍ KULTURA 2020: Program na podporu akcí v oblasti kulturyAlokace: 2 000 000 Kč, kontaktní osoby:Panáčková Jaroslava, Mgr. et Mgr. Zadražilová Jana

více…

Dotace KOUS Vysočina

Informace o projektových výzvách v nejrůznějších oblastech činností. Podrobnosti o jednotlivých výzvách naleznete vždy pod odkazem v názvu.

MZe ČR – Národní program 16 – Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků (129…

Nové dotační programy Kraje Vysočina

Kraj Vysočina vypisuje tyto nové programy:

Územní plány 2020: finanční alokace: 2 000 000 Kč, sběr žádostí: 13. 3. – 3. 4. 2020, podrobnosti na: https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/FV02747

Bezpečná silnice 2020: finanční…