Ve spolupráci s Národní sítí Zdravých měst ČR proběhne již po šesté Veřejné Fórum zdravého Kraje Vysočina, a to od 29. do 30. dubna 2021. Toto diskusní setkání kraj pořádá […]

Ve spolupráci s Národní sítí Zdravých měst ČR proběhne již po šesté Veřejné Fórum zdravého Kraje Vysočina, a to od 29. do 30. dubna 2021. Toto diskusní setkání kraj pořádá jednou za dva roky, aby získal náměty pro svůj další rozvoj. Výsledky diskuse jsou zaznamenávány a následně je o nich hlasováno a jsou ověřovány průzkumem. Zapojte se i vy, a sdělte svůj názor.

Výběr námětů pro rozvoj kraje bude probíhat u jednotlivých stolů. Stůl mladých proběhne v čase od 11:00 – 13:30. Od ostatních stolů se liší tak, že se můžete vyjadřovat ke všem tématům z pohledu mládeže. Nemusíte se tedy zapojovat do diskuse u ostatních stolů, ale můžete.

Organizační pokyny:

Dne 29. dubna budou probíhat paralelně v blocích jednotlivé tematické kulaté stoly. Ke Stolu mládeže se přihlaste u Petra Holého, 605 135 686, holy.p@kr-vysocina.cz. Pokud se rozhodnete zúčastnit diskuse i u dalších stolů, je potřeba, abyste se přihlásili u garanta stolu, který Vám následně zašle pokyny pro přihlášení (odkaz do online diskuse).

Pokud Vám termín nevyhovuje, je možné se zúčastnit společného projednání všech problémů, které se uskuteční následující den 30. 4. 2021. K přihlášení na toto jednání využijte kontakt níže. Vámi poskytnuté náměty budou následně porovnány s názory široké veřejnosti.

Pro účast při hlasování o nejdůležitějších 10P ze všech oblastí dne 30. 4., které proběhne v čase od 9:00 do 12:00, oslovte prosím Bc. Veroniku Šoukalovou (tel.  564 602 586, 724 650 276, soukalova.v@kr-vysocina.cz).

krskova@rdmkv.cz | + posts

redaktorka