Na Vysočině funguje Spolek pro rozvoj svobodného vzdělávání. Spojuje v sobě filosofii Waldorfské školy, zážitkové a lesní pedagogiky a projektu Učíme se venku. V článku se dozvíte, jak funguje Waldorfská […]

Na Vysočině funguje Spolek pro rozvoj svobodného vzdělávání. Spojuje v sobě filosofii Waldorfské školy, zážitkové a lesní pedagogiky a projektu Učíme se venku. V článku se dozvíte, jak funguje Waldorfská škola, a kde v Kraji Vysočina můžete najít školu, která je členem zmíněného Spolku pro rozvoj svobodného vzdělávání. 

Waldorfská škola si všímá zejména zákonitostí vývojových kroků dítěte a mladého člověka, proměn a rozvoje jeho vztahu ke světu. Vedle klasického obsahu (naplňuje vzdělávací standardy vydané Ministerstvem školství) má zajišťovat všestranný rozvoj dítěte v praktických a uměleckých oborech. Proto tu najdeme vedle tradičních předmětů i knihařství, pletení, tkaní, zahradnictví, zeměměřičství, atd.

 

Ve Waldorfské škole je snaha nenadřazovat žádný předmět nad jiný. Také proto jsou všechny předměty pro žáky povinné. Dívky pracují se dřevem a kovem, chlapci pletou, háčkují, atd. Smyslem je dát všem dětem široký, nespecializovaný základ. Důležité je také co možná největší prolínání jednotlivých témat. Ve vyučování je dětem svět představován ve vzájemných vztazích a ve vztahu k člověku.

V učebním plánu je také zřejmá snaha dosáhnout souladu mezi vědou (pravdou), uměním (krásou) a duchovními hodnotami (dobrem). Ten má být základem pro vhodné vzdělání. Dalším specifikem je absence učebnic. Jejich roli plní materiály, které si učitel sám, ev. ve spolupráci s kolegy vybírá nebo vytváří. 

Vyučování hlavních předmětů probíhá v tzv. epochách, dvouhodinových vyučovacích blocích, které se dělí na část rytmickou, vyučovací a vyprávěcí. Po dobu 3 až 4 týdnů v epoše učitel rozvíjí jedno dané téma. Další předměty (jazyky, tělesná, pracovní a hudební výchova, eurytmie apod.) probíhají klasických vyučovacích hodinách.

 Žáci nedostávají známky, ale slovní hodnocení, stejně je tomu i u vysvědčení. 

Svobodná škola Chotěboř

Jak bylo zmíněno v úvodu, na Vysočině funguje Spolek pro rozvoj svobodného vzdělávání. Do jeho rámce spadá i Svobodná škola Chotěboř. Tato škola se snaží dětem zajistit všestranný rozvoj a podporovat jejich vnitřní motivaci. Zajišťuje bezpečné prostředí, podporuje vzájemnou respektující a nenásilnou komunikaci. Platí zde jasně vymezená společně utvářená pravidla, na kterých se neustále pracuje, děti oslovují dospělého jménem a tykají si s ním. Škola nese demokratické prvky – tzv. kruhy (informační, sdílecí, řešící, krizový). Důraz je dáván na měkké dovednosti  (komunikace, spolupráce, sebeřízení, řešení problémů, tvořivost) a kritické myšlení. 

Dšti si ve škole mají budovat intenzivní vztah k přírodě a světu. Pracuje se v návaznosti na chod roku, učitelé s dětmi prožívají změny v přírodě a pořádají slavnosti v průběhu celého roku (společné akce pro školu, školku, rodiny dětí).

Více detailů o škole se můžete dozvědět na webových stránkách. Pokud Vám koncept vyučování padl do oka, bude pro vás přínosná informace, že zápis je doslova za dveřmi. 

krskova@rdmkv.cz | + posts

redaktorka