Letní tábor je úžasné místo, které může dětem přinést hodně užitečného. Pokud vyberete správný tábor, můžete se spolehnout, že to bude pro děti skvěle strávený čas. Zvlášť v dnešní době […]

Letní tábor je úžasné místo, které může dětem přinést hodně užitečného. Pokud vyberete správný tábor, můžete se spolehnout, že to bude pro děti skvěle strávený čas. Zvlášť v dnešní době je správný letní tábor pro děti, kterým zásadně chybí vztahy s vrstevníky a socializace, tím nejlepším, co mohou v léte prožít. Proč?

SPOUSTA ZÁŽITKŮ

Na správném táboře děti prožijí spoustu nevšedních chvil. Samotný pobyt v přírodě je pro děti zážitek. Takové posezení u ohně, pohled na noční oblohu plnou hvězd, cesta lesem, vaření na ohni… Během roku nemají moc příležitostí zažít něco podobného. Tábor je skvělá příležitost, jak děti vytrhnou z všedního života, a nabídnout jim něco nového. Když tyhle zážitky doplníte promyšleným programem plným her a dobrodružství, budou děti a tábor dlouho vzpomínat.

SAMOSTATNOST

Tábor je místem, kde se děti učí samostatnosti a odpovědnému rozhodování. Během celého tábora – od rozhodování a přemýšlení u hraní her, až po úplně běžný táborový život… Děti si nenápadnou formou prohlubují celou řadu užitečných vlastností. Jsou sice pod – někdy více a někdy méně nápadným – dohledem vedoucích, ale v řadě situací se starají sami o sebe.

VZÁJEMNÁ POMOC A SPOLUPRÁCE V TÝMU

Děti se sice učí samostatnosti, ale na druhou stranu na táboře získají důležité zkušenosti v rámci spolupráce s ostatními.  V obtížných situacích se učí spoléhat jeden na druhého, spolupracovat v týmu na dosažení společného cíle, navzájem si pomáhat, komunikovat s ostatními a vyslechnout si názor druhého. Když se podíváme kolem sebe, tak tohle jsou věci, které v dnešní době neumí ani řada dospělých.

NOVÉ ZNALOSTI A DOVEDNOSTI

Z táborů se děti vrací také s celou řadou nových znalostí a dovedností. Nejen zábavou je živ člověk. Na táborech se děti o řadu věcí musejí postarat – naštípat dřevo, oškrábat brambory, umýt nádobí, uklidit… Nejde ale jen o drobné práce na zajištění chodu tábora. Děti se učí poznávat přírodu, vařit, orientovat se podle mapy, základům první pomoci a další a další věci. Ne, není to jako ve škole. Na správném táboře tohle všechno probíhá formou her nebo podobných činností. Děti si tak často ani neuvědomují, že se něco učí a z tábora si odvážejí i znalosti a zkušenosti, které jim budou užitečné i v běžném životě.

PŘÍKLADY TÁHNOU

Na správném táboře jsou vedoucí nejen autoritou, ale především kamarády a často i vzorem. Nejlépe se přece – a pro děti to platí dvojnásob – učíme vlastní zkušeností a příkladem v partě kamarádů. A kdo jiný, než starší kamarád může děti spoustu věcí naučit. Jak po stránce znalostí a dovedností, tak z hlediska zkušeností i morálky.

Tohle všechno jsou základní důvody proč by děti měly vyrazit na letní tábor. Je to velmi cenná zkušenost, ze které mohou těžit i v běžném životě.

A že je zde popsán až příliš ideální tábor? Možná. Ale jsou takové. Jak je najít? Pokud se budete při výběru tábora držet referencí a doporučení svých známých a odpovíte si na deset důležitých otázek, které nabízíme na našem YouTubovém kanále i na webovém katalogu táborů na adrese www.tabory-vysocina.cz velmi pravděpodobně najdete i pro vaše děti ten správný tábor…

+ posts

šéfredaktor