Kraj Vysočina Vypisuje tyto nové dotační programy: REGIONÁLNÍ KULTURA 2020: Program na podporu akcí v oblasti kulturyAlokace: 2 000 000 Kč, kontaktní osoby:Panáčková Jaroslava, Mgr. et Mgr. Zadražilová Jana více informací a důležité dokumenty na: https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/FV02750 […]

Kraj Vysočina Vypisuje tyto nové dotační programy:

REGIONÁLNÍ KULTURA 2020: Program na podporu akcí v oblasti kultury
Alokace: 2 000 000 Kč, kontaktní osoby:
Panáčková Jaroslava
Mgr. et Mgr. Zadražilová Jana

více informací a důležité dokumenty na: https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/FV02750

VENKOVSKÉ PRODEJNY 2020: Spolufinancování provozních nákladů vzniklých provozováním prodejny potravin případně prodejny smíšeného zboží

Alokace: 4 000 000 Kč, kontaktní osoby:
Hrůza Luděk
Mgr. Vichr Dušan

více informací: https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/FV02762

INVESTUJME V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 2020: Účelem poskytovaných finančních prostředků je zajištění dostupnosti registrovaných sociálních služeb a zlepšení jejich prostorových podmínek nebo vybavení s cílem zkvalitnění poskytování těchto služeb pro co nejširší skupinu občanů Kraje Vysočina.
Alokace: 4 000 000 Kč, kontaktní osoby:
Mgr. Tvarůžková Olga
Mgr. Bína Jiří

více info: https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/FV02765

ZEMĚDĚLSKÉ AKCE 2020: Účelem poskytovaných finančních prostředků je zvyšování odborné úrovně subjektů v sektoru zemědělství zabývajících se činnostmi spojenými s prvovýrobou, zpracováním a uváděním na trh zemědělských produktů.

Alokace: 1 000 000 Kč, kontaktní osoby:
Ing. Vondrová Lenka
Mgr. Rosická MarcelaIng. Hejda Milan

více informací: https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/FV02774

TECHNICKÉ VYBAVENÍ JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2020: Dotace je určena obcím na nákup technického zařízení do vybavení jednotek požární ochrany.

Alokace: 2 000 000 Kč, kontaktní osoby:
Ing. Bc. Dvořák Pavel
Leflerová Iva

více informací: https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/FV02785

STIPENDIA PRO ÚČELY ZAJIŠTĚNÍ PRACOVNÍKŮ VYKONÁVAJÍCÍCH NELÉKAŘSKÉ ZDRAVOTNICKÉ POVOLÁNÍ V KRAJI VYSOČINA 2020: Poskytování stipendií pro účely zajištění pracovníků vykonávajících nelékařské zdravotnické povolání v Kraji Vysočina (stipendijní program NLZP).

Alokace: 1 000 000 Kč, kontaktní osoby:
Bc. et Bc. Krylová Martina
Ing. Vlčková KateřinaMgr. Vorálková Hana

více informací: https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/PR02739

krskova@rdmkv.cz | + posts

redaktorka