Rádi bychom Vás informovali o vzniku nového inovativního výukového materiálu Water Agent V003 a o navazujícím projektu Wat.Edu. Oba projekty se zaměřují na vzdělávání žáků základních škol, kdy průřezovým tématem je šetrné hospodaření […]

Rádi bychom Vás informovali o vzniku nového inovativního výukového materiálu Water Agent V003 a o navazujícím projektu Wat.Edu.

Výukový materiál je koncipován v rámci zážitkové pedagogiky, proto se žáci nemusí učit různá data nazpaměť, ale osvojí si šetrný přístup k vodě prostřednictvím her, kvízů či experimentů (foto z FB Wat.Edu)

Oba projekty se zaměřují na vzdělávání žáků základních škol, kdy průřezovým tématem je šetrné hospodaření s vodou v domácnostech, městě a krajině. Celý výukový materiál je koncipován v rámci zážitkové pedagogiky, proto se žáci nemusí učit různá data nazpaměť, ale osvojí si šetrný přístup k tomuto cennému zdroji skrz hry, kvízy či experimenty.

Model povodí, výroba filtru na pitnou vodu či aparatura na zachycení vody v poušti, to je jen pár příkladů inspirativních aktivit a činností, které můžete jednoduše zapojit do výuky a neformálním způsobem žákům předat dovednosti, znalosti a povědomí o významu vody v dnešní době. Ta zároveň čelí výzvám jako je například klimatická změna, či vyšší četnost povodní i období sucha.

Celý článek dostupný na: http://www.adam.cz/clanek-2020030028-hrave-o-vode-a-klimaticke-zmene-bezedna-inspirace-pro-ucitele-zs.html

krskova@rdmkv.cz | + posts

redaktorka