Rozjíždí se tradiční sběr dat o letních táborech. Analytická sekce České rady dětí a mládeže (ČRDM) každoročně zpracovává podrobnou statistiku o letních táborech. Získaná data slouží nejen jako zajímavá informace, […]

Rozjíždí se tradiční sběr dat o letních táborech. Analytická sekce České rady dětí a mládeže (ČRDM) každoročně zpracovává podrobnou statistiku o letních táborech. Získaná data slouží nejen jako zajímavá informace, ale mohou posloužit i ke směřování priorit vzdělávání, dotačních titulů nebo podpory dobrovolnictví, zjištění průměrné ceny táborů atd.

Věděli jste třeba, že Vysočina na špici co se týče uspořádaných táborů?

Pokud vaše organizace pořádá letní tábory, prosíme o poskytnutí základních statistických údajů. Statistika je anonymní.

Tato prosba se netýká pobočných spolků celostátních organizací jako Junák, Pionýr, Hasiči atd. kteří údaje poskytují centrálně.

Data můžete poskytnout:

  • vyplněním google formuláře
  • vyplněním tabulky (to v případě, že pořádáte hodně různých táborových běhů a opakované klikání formuláře by bylo zdlouhavé)

Děkujeme

+ posts

šéfredaktor