Blíží se léto a s ním i sezóna táborování a jiných aktivit. Pokud se chystáte přihlásit děti na letní tábor či kroužek, určitě byste měli vědět, že třeba právě vaše pojišťovna […]

Blíží se léto a s ním i sezóna táborování a jiných aktivit. Pokud se chystáte přihlásit děti na letní tábor či kroužek, určitě byste měli vědět, že třeba právě vaše pojišťovna vám může proplatit až 1 500 korun z někdy opravdu nemalých částek. Zajímalo by vás, jak se k příspěvkům nejen na tábory dostat, nebo kdy o ně můžete opravdu žádat? Vše se  dozvíte níže v článku.

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205)

ČPZP přispívá v roce 2023 až 1 500 korun pro děti od tří do sedmnácti let včetně. Příspěvek je uplatnitelný pouze na období letních prázdnin, přičemž pobyt musí trvat minimálně čtyři dny. Tento příspěvek lze využít i na příměstský tábor a je proplácen bezprostředně po jeho absolvování. 

Žádat o částku je možno pomocí elektronické přepážky nebo aplikací. Poštou je třeba přiložit veškeré identifikační údaje a potřebné dokumenty, zároveň existuje možnost o příspěvky žádat osobně. Více informací se dozvíte na webu ČPZP.

Oborová zdravotní pojišťovna (207)

OZP konkrétně nepřispívá na dětské tábory, nicméně poskytuje finanční prostředky, co se týče pohybových aktivit jako je plavání, fitness a pohybové a sportovní kroužky. Konkrétněji mají na příspěvek nárok děti do 18 let a to až 1 000 korun.

Žádat o příspěvek lze pomocí aplikace Vitakarta. Prostřednictvím datové schránky, či osobně je třeba vyplnit formulář, který je dostupný ke každému programu zvlášť na webu OZP

Revírní bratrská pokladna (213)

Zdravotní pojišťovna RBP nabízí částku až 1 500 korun na sportovní příměstské tábory pro děti od tří let po dobu základní školní docházky. Příspěvek se týká pouze sportovně zaměřených táborů konajících se od 1. července do 31. srpna 2023. Příměstský tábor musí trvat alespoň 5 po sobě jdoucích dnů a musí ho pořádat školní, nebo sportovní a zájmové organizace. Letní tábory musí trvat nejméně 7 dní, a to pouze na území ČR nebo Slovenska. 

Žádat o příspěvek lze přes aplikaci My13 nebo vyplněním formuláře (popřípadě doplněním o další dokumenty a doklady). Formulář lze předat osobně na pobočkách či poštou. Více najdete na stránkách zdravotní pojišťovny RBP.

Vojenská zdravotní pojišťovna (201)

Děti od čtyř let do plnoletosti mají nárok na proplacení částky na letní pohybově zaměřený pobyt1 000 korun. Pobyt se však musí konat v datumu od 26. června do 31. srpna 2023 a musí trvat alespoň pět po sobě jdoucích dnů. Příspěvek lze využít na pobyty s aktivním pohybem v přírodě, tedy mimoměstské tábory, nebo příměstské tábory se sportovním zaměřením. 

Žádost lze podat na klientským portálu VOZP nebo přes aplikaci. Pro poštovní či osobní žádanku je třeba vyplnit formulář o žádosti. 

Všeobecná zdravotní pojišťovna (111)

VZP na rok 2023 bohužel neproplácí dětské tábory, nicméně co se týče příspěvků rozhodně neproděláte. Krásnou částkou 1 000 korun pro děti od jednoho roku života do plnoletosti přispěje vaše zdravotní pojišťovna na pohybové aktivity a sportovní kroužky. Příspěvek zahrnuje organizace jako kroužky, spolky, kluby, domy dětí a mládeže, nebo školské zařízení.  Zároveň proplácí startovné, či další členské příspěvky a dětem od patnácti let do plnoletosti hradí i permanentky za pohybové aktivity. 

Žádat o příspěvky můžete například v aplikaci Moje VZP do které je však třeba se přihlásit několik dní předem kvůli ověření totožnosti žadatele. Možnost žádat o částku funguje i přes datovou schránku prostřednictvím vyplněním žádosti a přiložením požadovaných dokladů. Stejně probíhá i žádání poštou či sběrným boxem anebo vyřízení osobně na pobočkách VZP. Pozor, žádost však můžete podat nejpozději do 15.12. 2023. Více se dozvíte na stránkách všeobecné zdravotní pojišťovny.

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (209)

ZPŠ představila program SPORT junior, který zajišťuje možnost získání až 700 korun určených dětem do osmnácti let. Vedle pohybových aktivit zahrnuje také sportovní kroužky, pomůcky pro prevenci úrazů, sportovní prohlídky, a hlavně dětské sportovní tábory. 

Vyplněnou žádost o příspěvek můžete zaslat na e-mail, do datové schránky, poštou či donést osobně na jednu z poboček. Více pak najdete na stránkách ZPŠ.

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR (211)

ZP MV ČR přispěje na léto roku 2023 pod záštitou speciálního programu Dětské sportovní léto až 500 korun dětem do osmnácti let včetně. Akce musí probíhat v datumu od 26. června do 3. září 2023. Rodič může zároveň postoupit svůj základní příspěvek, čímž je možno získat dalších 500 korun navíc.

Při žádání přes E-komunikaci je potřeba přihlášení a přiložení požadovaných dokumentů. Po vyplnění formuláře je možnost s přiloženými dokumenty žádat přes datovou schránku, poštou, sběrným boxem i osobně. Více informací získáte na webu ZP MV ČR.

I přes to, že některé zdravotní pojišťovny nemusí nutně proplácet zrovna dětské tábory, najdeme spousty jiných aktivit, které si můžeme sami nechat proplatit. Téměř všechny pojišťovny přispívají například na pohybové a podobné aktivity. Důležité je, se o tyto informace zajímat a například si na stránkách vlastní pojišťovny najít příspěvky, které bychom mohli k usnadnění života využít.

pechova@rdmkv.cz | + posts

redaktorka