Velká ohniště, dřevěné hranice, kdy na vrcholku nesmí chybět vyrobená látková podobizna čarodějnice, která uhoří v plamenech. Opečení špekáčku, tanec kolem ohně nebo poskakování se zapálenými košťaty. Mnoho událostí v […]

Velká ohniště, dřevěné hranice, kdy na vrcholku nesmí chybět vyrobená látková podobizna čarodějnice, která uhoří v plamenech. Opečení špekáčku, tanec kolem ohně nebo poskakování se zapálenými košťaty. Mnoho událostí v duchu pálení ohňů s doprovodnými programy připadá na neděli 30. dubna 2023

Aby oheň byl zábavou, a ne pohromou

Ač se může zdát pálení ohňů jako velká zábava, pokud se nedodržují opatření, může se celé veselí proměnit v pohromu. Proto hasičské záchranné sbory apelují na bezpečnost, jak by měla fyzická či právnická osoba postupovat při pálení větších ohňů. Nejdůležitějším bodem je zaevidovat takové pálení na příslušném webovém portálu, aby nedošlo k zbytečným výjezdům hasičských složek. Při rozdělávání ohně se v žádném případě nesmějí používat vysoce hořlavé látky. Oheň by měla zapalovat osoba starší osmnácti let a být přítomna po celou dobu pálení. Oheň se nesmí nechat ani na okamžik bez dozoru. Při přípravách na rozdělávání ohně je nutné si předem rozmyslet umístění ohniště či místa pálení. Místo musí být vzdálené minimálně padesát metrů od kraje lesních porostů a sto metrů od stohu slámy. Je třeba mít na paměti i bezpečnou vzdálenost od obytných nebo hospodářských budov, neboť kvůli odletujícím jiskrám vzniká nebezpečí požárů, proto je i zakázáno například rozdělávat oheň ve vysoké suché trávě, na strništích a podobných místech. Důležité je také věnovat pozornost aktuální povětrnostní situaci a celkovému počasí. Opustit ohniště lze až po jeho úplném vyhasnutí, důkladném zalití vodou nebo zasypání zeminou. Hasiči každý rok dohašují mnoho ohnišť, která byla po skončení akce ponechána bez dozoru. Doba, po kterou je potřeba dohlížet na ohniště, není nikde stanovena, nicméně ze zkušeností hasičských složek vyplývá, že by to mělo být minimálně dvanáct hodin od ukončení pálení a zalití nebo zasypání ohniště. Velmi vhodné je při pálení hlavně velkých vater požádat o spolupráci místní dobrovolnou jednotku hasičů.

Neděle 30. dubna nabídne v regionu desítky akcí

Tradice, která se postupem času spíše stala zábavou pro rodiny s dětmi. Na neděli pořadatelé na mnoha místech po celé České republice vymýšlí k hlavnímu večernímu zapálení hranice celou školu pestrého doprovodného programu. Ať už se jedná o čarodějnickou stezku, kde děti budou plnit různé soutěže, od vaření lektvaru v kotlíku, skákání v pytli, proběhnutí slalomu na vyrobeném koštěti, tak návštěvníci se budou moci těšit například i na šermířská vystoupení, loutková představení pohádek nebo jen malování na obličej či skákací hrad. Neodmyslitelně patří k této zábavě opečení buřtu. Pár typů, kam vyrazit, naleznete i v kalendáři na našem webu. Například na Fajtově kopci ve Velké Meziříčí od 16:00 hodin až do pozdních večerních hodin bude pro návštěvníky nachystaný pestrý program, v Třebíči nejen v neděli ale i v sobotu můžete navštívit událost na Sokolovském stadionu a v Třebíčském předzámčí. Sbor dobrovolných hasičů Měřín si připravil pro malé i velké návštěvníky podvečer s bohatým program od 17:00 hodin. V neposlední řadě tu máme typ ve Žďáře nad Sázavou od 17:30 hodin, kde bude probíhat i miss čarodějnice a ohnivá show.

Spoustu čarodějnických akcí nejdete také v našem kalendáři.

zemanova@rdmkv.cz | + posts

redaktorka