Vedoucí kroužků a všech zájmových činností stojí před výzvou, jak převést aktivity do online podoby tak, aby byly pro děti pořád přínosné, a kroužky se daly nějakým způsobem realizovat. Naštěstí […]

Vedoucí kroužků a všech zájmových činností stojí před výzvou, jak převést aktivity do online podoby tak, aby byly pro děti pořád přínosné, a kroužky se daly nějakým způsobem realizovat. Naštěstí existuje mnoho vychytávek, které se dají pro tyto účely využít. 

V jazykových kroužcích se dá využít množství volně dostupných aplikací. Přehledná a šikovně vytvořená aplikace je například Duolingo, dále Babbel apod. Stejně jako všechny platformy zmiňované v minulém článku, i tyto aplikace jsou lehce pochopitelné a snadno se v nich zorientujete jak vy, tak děti. V kroužcích tak můžete procházet jednotlivé lekce, děti mohou některé úkoly plnit spolu atd.  

Jako oříšek můžou působit sportovní kroužky, ale i ty se dají dobře zorganizovat online. Youtube může být vaším velkým pomocníkem, najdete spoustu videí úplně o všem, můžete dětem vyhledat taneční videa, či videa s různými sporty, ke kterým se děti mohou doma přidat. Několik nápadů nejdete zde: https://www.youtube.com/watch?v=ZVNwKvafa_Q&ab_channel=Krou%C5%BEkyprod%C4%9Bti

Pokud máte chuť, můžete zkusit natočit svoje vlastní video, a být tak s dětmi v kontaktu. 

Na Youtube najdete i návody na vyrábění, nebo dokonce i výuku hry na flétnu.

Na internetu je i spousta návodů na jednoduché pokusy pro děti, i na takové, které v rámci kroužků zvládnou bez rodičů. Děti můžete mít připojené ve skupinovém videohovoru a společně tvořit.

https://ddm-chrudim.cz//uploads/events/Sk%C3%A1kaj%C3%ADc%C3%AD%20alobal.pdf

Zejména na vyrábění, ale i na další aktivity do kroužku je skvělý Pinterest, aplikace, na které najdete úplně všechno, s přehlednými obrázky a návody.

Přejeme hodně zdaru v online hodinách, ať už budete s dětmi cvičit, vyrábět či dělat chemické pokusy.

krskova@rdmkv.cz | + posts

redaktorka