Již podesáté bylo mrákotínské tábořiště u Telče svědkem týdenního dobrodružství třiceti šesti dětí pod hlavičkou Halahoje. Účastníci dorazili v neděli do výcvikového tábora a po výcviku absolvovali pilotskou zkoušku, kterou všichni […]

Již podesáté bylo mrákotínské tábořiště u Telče svědkem týdenního dobrodružství třiceti šesti dětí pod hlavičkou Halahoje. Účastníci dorazili v neděli do výcvikového tábora a po výcviku absolvovali pilotskou zkoušku, kterou všichni splnili. Na slavnostním ceremoniálu byli noví piloti jmenováni do hodnosti vojína a rozřazeni do šesti letek mateřské lodi Evropa.

Jejich prvořadým cílem se stalo splnění Mise Galactica. Před mnoha staletími zaútočili na Zemi roboti a postupně ji ovládli. Z každého světadílu však vzlétla vesmírná mateřská loď, která se stala prozatímním útočištěm pro přeživší uprchlíky ze Země. Cílem Mise Galactica bylo najít novou, obyvatelnou a bezpečnou planetu pro všechny evakuované ze Země. Útoky robotů však neustávaly a postupem času se objevily i jiné potíže – dvě mateřské lodě už byly zničeny.

Letky okamžitě započaly svoji činnost. Navzdory důležitosti Mise Galactica bylo prioritou i zachovávat dobré diplomatické vztahy a poskytovat ostatním lodím pomoc v případě nouze. Na první brífink čerstvě utvořených letek dorazil i africký prezident Alibongo Ondimba se žádostí o pomoc při opravě tepelného štítu. Evropské letky shromáždily dostatek niklu – vzácné suroviny, s jejíž pomocí byl štít opraven. Těsně před odletem se potkali s odsouzeným zločincem, kterého jako projev dobré vůle sami transportovali do mezigalaktického vězení.

foto: archiv Jana Menšíka

Avšak piloti měli postranní úmysly. Odsouzený zločinec a dva další trestanci v mezigalaktickém vězení měli informace o vysněné planetě, na kterou by se mohlo uchýlit lidstvo. Všichni tři vězňové tak záhadně unikají, ale uniknou i samotným pilotům, kteří musí uprchlé vězně zdlouhavě hledat a chytit. Nakonec se dozví přibližnou polohu vysněné planety a vyrážejí ji hledat – v tu chvíli však přichází nouzový signál z lodi Afrika, která se stala terčem útoků robotů. Všech šest letek se proto přepraví na dotčenou loď a evakuují její čelní představitele – včetně samotného prezidenta Alibonga Ondimby. 

Téměř ihned začínají systémy na mateřské lodi Evropa kolabovat – je vyhlášena evakuace a piloti všech šesti letek jsou přijati v lodi Asie. Zde vyrobí přístroj na detekci robotů a vrátí se na Evropu. Ve vítězné bitvě zlikvidují všechny roboty. Ukázalo se, že roboti ovládli i evakuované africké představitele, proto i samotný Alibongo Ondimba umírá.

Po zdárném překonání hrozby se strany robotů se piloti soustřeďují na vysněnou planetu. Přistanou zde a za pomocí cestovní laboratoře zkoumají její obyvatelnost, ukazuje se však, že atmosféra planety je toxická. Na celé lodi Evropa zavládne obrovské zklamání – úspěšná Mise Galactica byla největší nadějí pro nalezení nového domova.

foto: archiv Jana Menšíka

Na loď Evropa však dochází nová zpráva – ze Země. Přeživší lidé zde utvořili odbojovou organizaci, která se připravuje na finální útok, ve kterém odhalí svoje pozice a svoji sílu. Letky všech mateřských lodí při bitvě asistují a roboti se dostávají pod těžký tlak. Jako poslední akt zoufalství odpálí sebe, celou planetu i mnoho lidí – unikají jen evropské letky a pár dalších lidí. 

Odboj však poskytl evropským letkám geneticky modifikované stromy, které dokážou vyrobit obrovské množství kyslíku – musí však být zasazeny do několika hodin. Začíná závod s časem, nakonec se pilotům daří dopravit stromy na vysněnou planetu, zasadit je a učinit zdejší atmosféru dýchatelnou.

Jan Menšík

krskova@rdmkv.cz | + posts

redaktorka