Projekt Darujeme kroužky dětem se zaměřuje na podporu rodin v ČR v tíživé finanční situaci a rodin uprchlíků z Ukrajiny. Projekt podporuje pomocí voucherů volnočasové aktivity dětí a mládeže ve věku […]

Projekt Darujeme kroužky dětem se zaměřuje na podporu rodin v ČR v tíživé finanční situaci a rodin uprchlíků z Ukrajiny. Projekt podporuje pomocí voucherů volnočasové aktivity dětí a mládeže ve věku 3–18 let.

Projekt je financován díky laskavé finanční podpoře Karel Komárek Family Foundation, Nadace České spořitelny, Nadace Albatros, Sazka, a.s., Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy, Hlavního město Prahy a UNICEF. Tito partneři poskytli finanční podporu na úhradu voucherů potřebným rodinám na volnočasové aktivity. Díky této podpoře jsme ve školním roce 2022/2023 podpořili na 2582 dětí. Projekt realizujeme ve spolupráci s Nadačním fondem Eduzměna.

Rodiče mohou požádat o podporu až 2000 Kč na každé dítě. Finanční prostředky jsou distribuovány prostřednictvím voucherů, které se následně uplatňují u jednotlivých poskytovatelů. Do projektu se během prvního ročníku zapojilo na 1 000 poskytovatelů a nabídli dětem 7 202 aktivit, jsou to např.:

  • tradiční dětské organizace, které sdružuje ČRDM (Junák, mladí hasiči, Pionýr, Asociace TOM…),
  • základní umělecké školy (ZUŠ),
  • domy dětí a mládeže (DDM),
  • střediska volného času (SVČ),
  • sportovní kluby,
  • jednoty Sokola,
  • další organizace pracující s dětmi a mládeží.

Veškeré informace o projektu včetně podmínek čerpání naleznete na webu projektu www.darujemekrouzky.cz, případně na Facebooku www.facebook.com/darujemekrouzkydetem.

Projekt realizuje Česká rada dětí a mládeže.

+ posts

šéfredaktor