Jméno Mikuláš v kalendáři připadá na 6. prosince, oslavováno je však o den dříve tradičním obchůzkami domácností a obdarovávání dětí. Ne vždy tomu tak však bylo. Odkud pochází tato tradice […]

Jméno Mikuláš v kalendáři připadá na 6. prosince, oslavováno je však o den dříve tradičním obchůzkami domácností a obdarovávání dětí. Ne vždy tomu tak však bylo. Odkud pochází tato tradice a proč ji slavíme? 

Kdo byl svatý Mikuláš?

Svatý Mikuláš nebo Mikuláš z Myry – biskup, který se narodil kolem roku 280 a většinu svého života prožil v dnešním městě Demre v Turecku. Již za svého života byl proslulý dobrými činy, které vykonal pro druhé. Svatý Mikuláš pocházel z bohaté křesťanské rodiny, jeho rodiče však zemřeli při epidemii. Své dědictví měl použít na pomoc potřebným.

Život svatého Mikuláše je opředen mnoha legendami. Ta nejznámější vypráví o třech dcerách, které se jejich otec rozhodl kvůli svému dluhu poslat do nevěstince. Když se o tom svatý Mikuláš dozvěděl, rozhodl se zanechat dcerám za oknem nadílku v podobě zlaťáků, které jim pomohly splatit otcův dluh a našetřit věno.

Dnes je svatý Mikuláš jedna z nejvyobrazovanějších historických postav a patron řady povolání a měst, mezi které se řadí i New York nebo Amsterdam. 

Odkud pochází tradice?

Tradice mikulášské obchůzky, podobná té, kterou známe dnes, sahá až do 10. století. Právě tehdy se v Německu začínalo rozvíjet uctívání svatého Mikuláše a postupem času začaly vznikat nejrůznějšího tradice a zvyky, mezi které patřila i mikulášská nadílka a návštěva domácností.  V Čechách pochází nejstarší záznamy o mikulášské nadílce ze 14. století. Vedle obdarovávání dětí se konal také průvod s maskami a právě odtud v 18. století vzešly postavy anděla a čerta tak, jak je známe dnes. Tradice se v různých koutech země lišily, postupně se však sjednotily do podoby Mikuláše doprovázeného andělem a čertem. Na území České republiky se tradice drží dodnes a je jednou z nejrozšířenějších tradic vůbec.

Mikulášská nadílka se tradičně koná 5. prosince – tedy v předvečer kalendářního svátku Mikuláše – a to protože v minulosti bylo u křesťanských svátků běžné slavit je již večer předchozího dne. 

 Jaké tradice panují v jiných koutech světa?

V Americe je tento svátek spojen s Vánocemi a oslovován až 25. prosince. Svatý Mikuláš byl pro Američany inspirací pro vznik postavy Santa Clause. V Polsku se mu zase přezdívá Mikołajki a dárky dětem schovává pod polštář, do bačkor nebo do punčoch. V Nizozemsku mu dělá společnost Černý Petr, v Lucemburku zase Houseker – černě oděná postava, která rozdává větvičky dětem, které zlobily.  V Maďarsku večer předem děti vyčistí své boty a postaví je před okno. Mikuláš v botách tajně nechá pytlíčky naplněné dobrotami, které děti najdou ráno po probuzení.

+ posts

redaktorka