Věra Doležalová z Velkého Meziříčí má zájem pomáhat dětem a lidem, kteří to potřebují. Volný čas tráví ráda v přírodě na procházkách, cvičí jógu a hraje na kytaru. Nyní pracuje […]

Věra Doležalová z Velkého Meziříčí má zájem pomáhat dětem a lidem, kteří to potřebují. Volný čas tráví ráda v přírodě na procházkách, cvičí jógu a hraje na kytaru. Nyní pracuje v Mateřské škole Lavičky jako asistent pedagoga.

Jak jste se dostala k této profesi a co vás k ní přivedlo?

K profesi asistent pedagoga jsem se dostala přes Fakta s. r. o., což je vzdělávací zařízení pedagogických pracovníků ve Žďáře nad Sázavou. Studium jsem ukončila osvědčením, asistent pedagoga v prosinci roku 2020. K této zajímavé profesi mě přivedly děti, u kterých jsem viděla, že pomoc, ať už již od útlého věku v Mateřské škole nebo základní škole potřebují. Baví mě jim pomáhat při vzájemné komunikaci, podpoře v činnosti, kde je následně vidět posun v jejich rozvoji.

S jak starými dětmi pracujete a jste nápomocna pouze jednomu pedagogovi?

Ne. Jsem asistentem pro pedagoga, s kterým mám směnu. Máme dva pedagogy, kteří se střídají na ranní a odpolední směně a já jsem jim nápomocná dle potřeby. Věnuji se dětem od tří do sedmi let.

Jak vnímáte roli asistenta pedagoga?

Role asistentů je nenahraditelná při začleňování handicapovaných dětí například s dětskou mozkovou obrnou, nebo nejčastěji zdravotní například s poruchou pozornosti s hyperaktivitou, do běžných tříd. Hlavní činností, které vykonává asistent pedagoga, je pomoc dítěti při vstupu do mateřské školy, přizpůsobení se prostředí, chystání pomůcek. S inkluzivním dítětem se vzdělává pedagog. Asistent dohlíží na ostatní děti ve třídě. Popřípadě pedagog, když určí, může asistent pedagoga mít individuální práci s dítětem například při výtvarné činnosti. Důležitá je komunikace mezi asistentem pedagoga, pedagogem a zákonným zástupcem.

Jaké by měl mít charakteristické vlastnosti či jaké dovednosti považujete za nezbytné pro úspěšného asistenta pedagoga? Jak se snažíte zůstat aktuální a informovaná v oblasti vzdělávacích metod a postupů?

Aby byl asistent pedagoga úspěšný, je dobré mít stálou pozitivní energii, pomáhat, motivovat, vymýšlet zajímavé aktivity, stále se i na déle vzdělávat, informovat. Získávání a doplňování znalostí týkající se dané problematiky se snažím získávat formou samostudia, popřípadě semináři, kurzy, webináři.

Jak dlouho tuto pozici vykonáváte? Uvažujete do budoucna o kariéře pedagoga?

Práci asistent pedagoga budu již vykonávat čtvrtým rokem. Prozatím jsem spokojená s pozicí asistent pedagoga. Ale uvidím, jak se vše vyvine do budoucna.

Jak vidíte tedy budoucnost profese asistenta pedagoga vzhledem k aktuálním trendům a změnám ve vzdělávání?

Dokud budou inkluzivní děti zařazeny do běžných tříd, budou asistenti pedagoga stále potřeba. Stát uzákonil novelu zákona odborné kvalifikace asistentů pedagoga o pedagogických pracovnících. Uvidíme, jaký to bude mít vliv, jestli bude úbytek asistentů. Určitě to nebude mít přínos pro inkluzivní děti, které se budou muset ve školce snažit samy, pokud nastane situace, že asistenti ubydou.

Jaký vliv má podle vás inkluzivní vzdělávání na vývoj dětí a jak se na to snažíte přizpůsobit? Z vlastní zkušenosti můžu říct, že inkluzivní vzdělávání má velký vliv na vývoj dítěte, které zvládá být s ostatními spolužáky ve třídě sedět v kruhu, udržet pozornost při řízené činnosti. Pokud dítě asistent zvládne dobře motivovat, odmění se mu tím, že po nějakém čase vidí, co už vše zvládá, jeho pokroky a posuny v činnosti, které mu pomohou se začlenit mezi ostatní a připravit jej na základní školu. To potěší asistenta nejvíce. Každý den je to výzva. Každý den je pro inkluzivní dítě jiný a je třeba se potřebám dítěte částečně přizpůsobit. Ale zároveň klást důraz i na dokončení činnosti, kterou dítě začalo dělat. Hledat rovnováhu.

zemanova@rdmkv.cz | + posts

redaktorka