Marie (59), Jitka (43), Veronika (41) všechny je pojí jedno, jsou asistentkami pedagogů na Základní škole v Měříně. V očích svých svěřenců jsou za hrdinky. Díky této pracovní pozici pomáhají […]

Marie (59), Jitka (43), Veronika (41) všechny je pojí jedno, jsou asistentkami pedagogů na Základní škole v Měříně. V očích svých svěřenců jsou za hrdinky. Díky této pracovní pozici pomáhají dětem se speciálními potřebami začlenit do kolektivu a zvládání výuky během dne. Jejich zájmy, koníčky a trávení volného času jsou také dosti podobné. Milují svoje rodiny, práci s dětmi, cestování a rádi tvoří, ať už svojí kreativitu využívají na zahradě či v cukrařině.

Jak jste se dostaly k této profesi a co vás k ní přivedlo?
(M) Před patnácti lety, po rodičovské dovolené, mě oslovila tehdejší paní ředitelka a já jsem práci přijala
(J) Po ukončení pracovního poměru na střední odborné škole, jsem z důvodu rodinných i časových hledala jinou práci, která mě bude bavit více. Chtěla jsem zůstat v oblasti pedagogické a pracovat s dětmi a to se povedlo.
(V) K tomuto zaměstnání jsem se dostala čirou náhodou a hned jsem si ho oblíbila. To, že jednou budu mít k této profesi opravdu blízko, by mě nikdy nenapadlo. 

Kdo je asistent pedagoga a jakého vzdělání musí dosáhnout, aby mohl vykonávat tuto pozicí?
Asistent pedagoga je člověk, který pracuje nejen s jedním žákem individuálně, ale i s celou skupinou, na základě pokynů vyučujícího a vzájemné komunikaci. Musí mít středoškolské vzdělání s maturitou a kurz pedagogiky.

Měřín 2

S jak starými dětmi pracujete a jste nápomocní pouze jednomu pedagogovi?
(M) Moje svěřenkyně je v osmé třídě, ale v případě potřeby se věnuji i mladším dětem. Na předměty máme různé vyučující, a proto jsem asistentka pro více pedagogů.
(J) Pět let jsem pracovala na prvním stupni. Tento školní rok jsem nastoupila na druhý stupeň a to do deváté třídy. Také jsem asistent všech vyučujících v dané třídě.
(V) Jsem asistentkou třináctileté dívky, která téměř na každý předmět má jiného vyučujícího, takže pracuji se všemi. V předchozích letech jsem byla nápomocná sedmiletému chlapci, po té tři roky dívce od čtvrtého ročníku a předchozí má asistence byla u žáka deváté třídy. 

Jaké by měl mít charakteristické vlastnosti či jaké dovednosti považujete za nezbytné pro úspěšného asistenta pedagoga?
Asistent pedagoga by měl mít zejména kladný vztah k dětem. Měl by být empatický k potřebám žáků se znevýhodněním, schopen pracovat pod vedením pedagoga a ochoten dále se vzdělávat. Někdy je potřeba být razantní a flexibilní. Je také dobré být kreativní, zodpovědný, spolehlivý a nezapomínat na to, že by měl mít přirozenou autoritu.

Co je náplní práce asistenta během dne?  
Asistent pedagoga v průběhu dne komunikuje a spolupracuje s vyučujícími a na základě instrukcí pracuje s dítětem se speciálně vzdělávacími potřebami, případně celou skupinou (třídou). Společně s vyučujícím hledá nejlepší cestu, jak dosáhnout pozitivních výsledků (krůčků) v příjemném klimatu skupiny. Následně zhodnotí výstupy a určí další kroky ke zlepšení výsledků. Jedince motivuje, chválí. Připravuje speciální  pomůcky. Je součástí mimoškolních aktivit. Jedinci naslouchá a komunikuje s ním i o běžných životních situacích v závislosti potřeb dítěte. Je mu k dispozici i případně telefonicky. Spolupracuje i například s rodiči.

Jak dlouho tuto pozici vykonáváte? Uvažujete do budoucna o kariéře pedagoga?
(M) Práci vykonávám asi patnáct let. Jsem se svojí roli asistenta spokojená, proto neuvažuji o kariéře pedagoga.
(J) Funkci asistenta pedagoga vykonávám šestým rokem. Líbila by se mi práce mimoškolních aktivit. Například ve školní družině, nebo vedení nějakého kroužku, což už se vlastně postupně snažím dělat.
(V) Tuto práci vykonávám osmým rokem a ne nechtěla bych být přímo pedagog.

Jak se podle vás liší role asistenta pedagoga od role učitele?
Učitel je vzdělaný (aprobovaný) ve svém oboru. Organizuje a didakticky vede  vyučovací hodinu, hodnotí. Asistent pedagoga pracuje v závislosti pokynů a potřeby (po domluvě) s jedincem individuálně, případně skupinou.

Jak se snažíte zůstat aktuální a informovaní v oblasti vzdělávacích metod a postupů?
Pomocí internetových stránek, diskuzních fór, ale i zkušenostmi pedagogů a ostatních asistentů. Čtením odborné literatury a článků týkajících se inkluze a asistentů pedagoga. Je důležité neustále se zajímat, jestli existují nějaké nové metody a postupy práce.

 Jak vidíte budoucnost profese asistenta pedagoga vzhledem k aktuálním trendům a změnám ve vzdělávání?
(M) Pokud bude ve školách existovat inkluze (začleňování dětí se speciálními potřebami), vidím budoucnost asistentů optimisticky.
(J) Myslím si, že funkce asistenta pedagoga by měla být zastoupena a to alespoň na prvním stupni a to hlavně v prvních a druhých třídách.
(V) Vzhledem k ohrožení naší profese se obávám, že absence asistentů dětí se SVP povede k problémům nejen v jejich vzdělávání, ale i jejich začlenění do společnosti. 

Existují oblasti, kde vidíte potenciál pro zlepšení?
(M) Myslím, že na naší škole funguje spolupráce asistentů s pedagogy velmi dobře. Nevidím tedy důvod něco měnit.
(J) Určitě v oblasti individuální osobní komunikaci se speciálně pedagogickými centry
(V) Uvítala bych u některých pedagogů větší důslednost ve snaze zvládnutí slušného chování žáků, což by určitě prospělo lepšímu začlenění dětí se speciálními vzdělávacími potřebami do kolektivu. 

Jaké doporučení máte pro někoho, kdo uvažuje o kariéře asistenta pedagoga?
Člověk, který chce vykonávat práci asistenta pedagoga, by měl mít kladný vztah k dětem. Bez toho to nepůjde, nebude mít svoji práci rád a nebude ho naplňovat. Být empatický, vnímavý, laskavý, trpělivý. Ke každému dítěti přistupovat individuálně v závislosti na jeho potřebách, pocitech a možnostech. To je podle nás úplný základ, vše ostatní jsou už formality.

zemanova@rdmkv.cz | + posts

redaktorka