Poslední roky byly pro mnoho organizací pracujících s dětmi komplikované. Jinak tomu není ani v pelhřimovském skautu, kterému se sice vede velmi dobře, ale za poslední rok prošel spoustou změn. […]

Poslední roky byly pro mnoho organizací pracujících s dětmi komplikované. Jinak tomu není ani v pelhřimovském skautu, kterému se sice vede velmi dobře, ale za poslední rok prošel spoustou změn. Celé středisko je pod vedením Denisy Vrbové, která je ve své funkci již třetím rokem.

Skaut není jen zájmový kroužek, ale také styl života. Platí to i u vás?

Ano, dá se říct, že je to životní styl a hlavně srdeční záležitost. 

Přiblížíte nám prosím co má takový vedoucí střediska na starost?

V podstatě odpovídám za chod celého střediska. Což zahrnuje spousty organizačních a koordinačních činností – schůzek, emailů, telefonátů a zařizování různých věcí. Musím říct, že je to někdy opravdu náročné. Převzetí střediska pro mě bylo dalším krokem na skautské cestě. Vlastně mu něco vrátit. Něco postrčit dál. Vedení celého střediska mi toho hodně dává, ale na druhou stranu mi to bere spoustu času. Týdně věnuji skautu minimálně šest hodin.

Mají děti a mladí zájem zapojit se do skautingu?

Já myslím, že rozhodně ano. Teď v současné době máme poměrně hodně mladých lidí. Z hlediska generací nám chybí spíše ti starší. Po revoluci tu bylo okolo 20 opravdových pamětníků. Dneska nemáme v podstatě žádného. Daří se nám mít, i bez náborů, dobrou členskou základnu a to i kvalitou světlušek a vlčat (7-10 let). Rodiče do pelhřimovského skauta děti chtějí dávat sami, takže jsme ani jednou za celou historii od roku 1990 nedělali náborovou akci. Jenom v roce 1990. Tenkrát, když skaut znovu začínal, jsme vytvořili takový plakátek na výlohu, oslovovali jsme jak bývalé skauty, tak ty, kteří by se chtěli přidat. Členskou základnu ale máme opravdu širokou a obnovuje se vždy od malých dětí až po dospělé, kterých hodně zůstává. Máme velký fanklub, který není registrovaný, ale stavuje se třeba na tábory, a z bývalých členů se k nám pořád hlásí spousta lidí.

Jaký pro vás byl ve skautu rok 2022?

Vesměs dobrý, já pozitivně vnímám hlavně zpevnění světlušek a vlčat.  Všude by se dalo něco najít, ale tam jsem s fungováním opravdu spokojená. A co se mi líbí v kategorii skautů a skautek(11-15 let), tam došlo k rozdělení oddílu na dva a předání zase dalším nástupcům a za to jsem velmi ráda, protože ten oddíl už mi přišel veliký. Ale jsme zatím na začátku, takže se ukáže, jak se to všechno zvládne. Je to prostě první zkušební rok a ty jsou vždycky těžké. Navíc jsme v tomto roce začali ve spolupráci s Městem Pelhřimov rekonstrukci kluboven.

Mohla byste nám říci něco víc o té rekonstrukci?

Momentálně jsme jsme se přestěhovali do provizorních prostor, kde se musíme naučit vzájemné toleranci, sžít se, také protože zde máme jen dvě klubovny. Ty jsou na místě, bývalého zverimexu, který zavřeli, jelikož před něj postavili zákaz stání, a zákazníci tam tudíž nemohli zaparkovat. V našich původních klubovnách uvnitř Jihlavské brány, která nám dříve patřila celá, ale dnes je v horní části Muzeum rekordů, probíhá celková rekonstrukce. Do té jsme se z počátku pustili sami, načež se ukázalo, že bude budova potřebovat komplexnější opravy, kterých se ujalo město. 

Co plánujete do budoucna?

Pokračovat v opravách jak pelhřimovských kluboven tak zázemí naší táborové základny u Mladých Bříšť. Spolupodílet se na akcích pro město a vytvářet akce vlastní. Získat více finančních zdrojů, aby si nemuseli vedoucí účast na vzdělávacích akcích platit. Příští rok znovu jet až do Rakouska pro Betlémské světlo a zdárně uspořádat oblastní kolo Svojsíkova závodu (závod během něhož skauti dokazují své schopnosti) který pořádáme společně s humpoleckými skauty. A já už se jenom těším na to, co bude dál a jakým směrem se budeme ubírat.        

Skaut je Mezinárodní hnutí pro děti a mládež. Organizuje schůzky, výpravy, akce a tábory. Podporuje rozvoj osobnosti mladých lidí, jejich sociální a tělesné schopnosti.

vacke@rdmkv.cz | + posts

redaktor