V pátek 26. srpna proběhne od 10 do 16 hodin na Farských humnech ve Žďáru nad Sázavoujiž čtrnáctý ročník preventivní akce pro děti, mládež i celé rodiny Rozhodni se sám. […]

V pátek 26. srpna proběhne od 10 do 16 hodin na Farských humnech ve Žďáru nad Sázavou
již čtrnáctý ročník preventivní akce pro děti, mládež i celé rodiny Rozhodni se sám. Téma
letošního ročníku Zdravě hravě představí prostřednictvím různých aktivit a workshopů
problematiku stravování a zdravého životního stylu. Patronem akce bude hudební skupina
Jelen, s jejímiž členy se mohou zájemci setkat při autogramiádě nebo na večerním koncertu.


K přiblížení širokého tématu zdravého stravování přispějí dva workshopy iniciativy Ne hladu,
které proběhnou od 11 a od 14:30 hodin v klubovně skautů na ulici 1. Máje a jsou zdarma
přístupné široké veřejnosti.


Se členy hudební skupiny Jelen, kteří nad letošní akcí převzali patronát, se mohou fanoušci
setkat ve 13 hodin, kdy začne autogramiáda. Návštěvu našeho města skupina Jelen zakončí
večerním koncertem, který začne v 19 hodin a proběhne v rámci opožděných oslav 70+1
výročí založení akciové společnosti ŽĎAS. Vstup na koncert je zdarma, ale v jeho průběhu
mohou návštěvníci podpořit činnost spolupořadatele Rozhodni se sám – Rodinné centrum
Srdíčko. To je již čtrnáct let jednou z nejaktivnějších prorodinných organizací ve městě a okolí.


Letošní ročník akce Rozhodni se sám přinese rodičům, dětem a mládeži také bohatý
doprovodný program – odpočinkovou kavárnu s herními prvky pro nejmenší, keramickou a
výtvarnou dílnu, stopovačku s QR kódy, lezeckou stěnu, skákací hrad a další aktivity.
Občerstvení na celé akci včetně koncertu je zajištěno.


Organizátory akce jsou žďárské Centrum primární prevence Spektrum, Rodinné centrum
Srdíčko a Kontaktní a poradenské centrum Spektrum, která provozuje Kolpingovo dílo České
republiky.


Akce Rozhodni se sám probíhá každý rok na konci letních prázdnin. Zaměřuje se na některé z témat primární prevence rizikového chování dětí a mládeže ve školních kolektivech a v životě mladé generace vůbec – v roce 2018 Závislosti, 2019 Bezpečně on-line. Každý ročník má svého patrona z řad známých osobností – Jonáš Ledecký, Ján Svorada, Ben Cristovao, Adéla Hanzlíčková, David Pulkrábek, Edita Stárková, aj. Organizátorem akce je Kolpingovo dílo ČR z.s., konkrétně Centrum primární prevence Spektrum, Kontaktní a poradenské centrum Spektrum a Rodinné centrum Srdíčko. Více na www.rss.kolping.cz, https://www.youtube.com/watch?v=IQ_Yl2WBNl4.


Kolpingovo dílo České republiky z.s. je organizace, která reaguje na aktuální potřeby ve společnosti. Pracuje s dětmi a mládeží, dospělými i seniory a vyvíjí aktivity ve vzdělávání, v sociální a zdravotní oblasti. Podporu nabízí také lidem, kteří se potýkají se závislostí. Činností svých pobočných spolků přispívá k rozvíjení spolkového života v obcích. Provozuje Centrum primární prevence Spektrum, Rodinné centrum Srdíčko, Family Point, Kontaktní a poradenské centrum Spektrum, Adiktologickou ambulanci Kolping, Terapeutickou komunitu Sejřek, Poradenské centrum Kolping, Poradnu pro gambling Kraje Vysočina, Rekreační zařízení Vyhlídka a Následnou péči Kolping v Brně. Více na www.kolping.cz.

krskova@rdmkv.cz | + posts

redaktorka