I v roce 2022 jsou vyhlášeny ankety Skutek roku a Zlatá jeřabina. Nominace do obou anket můžete zasílat do 31. 1. 2022 elektronicky prostřednictvím nominačních formulářů, které jsou k dispozici na www.kr-vysocina.cz/pocinroku. Skutek roku  […]

I v roce 2022 jsou vyhlášeny ankety Skutek roku a Zlatá jeřabina.

Nominace do obou anket můžete zasílat do 31. 1. 2022 elektronicky prostřednictvím nominačních formulářů, které jsou k dispozici na www.kr-vysocina.cz/pocinroku.

Skutek roku 

Letos již po třinácté – skutky fyzických osob lze nominovat v oblastech sociálně-zdravotní, životní prostředí, volný čas dětí a mládeže, poradenství, vzdělávání a osvěta. Oblasti pro nominace právnických osob jsou sociálně – zdravotní, ekonomická, životního prostředí, volný čas dětí a mládeže, poradenství, osvěta a vzdělávání.

Kontaktní osobou je Lucie Kropáčková, odbor regionálního rozvoje, e-mail: Kropackova.L@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 564.

Zlatá jeřabina 

18. ročník – cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2021 bude stejně jako v předchozích letech rozdělena do dvou kategorií, a to Kulturní aktivita a Péče o kulturní dědictví. V první kategorii lze nominovat kulturní akci, jako je např. koncert, festival, divadelní a hudební přehlídka, ediční počin, muzejní expozice apod. Lze nominovat i aktivity, které probíhaly z důvodu Covid-19 pouze v online podobě v prostředí internetu. Ve druhé kategorii je možno nominovat příkladnou obnovu historických objektů (rekonstrukce, restaurování, revitalizace, oprava či údržba), ale také příkladné novostavby, dostavby či jiné úpravy v historickém prostředí nebo též činnost fyzických či právnických osob orientovanou na záchranu, prezentaci a propagaci kulturního dědictví. Podmínkou je, aby akce proběhly v roce 2021 na území Kraje Vysočina.

Kontaktní osobou je Ing. et Ing. Jana Tymová, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, e-mail: Tymova.J@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 260.

Následné hlasování veřejnosti bude probíhat během března roku 2022.

Předem vám děkujeme za návrhy dobrých skutků a příkladných počinů, které vás v loňském roce oslovily a vnímáte je jako mimořádné.

krskova@rdmkv.cz | + posts

redaktorka