Srdečně vás zveme na pátý ročník Národní konference EVVO a environmentálního poradenství, tentokrát s názvem: Krajina pro život. Pátý ročník konference jsme zaměřili na krajinu a vzdělávání o ní. Není to právě snadný úkol. […]

Srdečně vás zveme na pátý ročník Národní konference EVVO a environmentálního poradenství, tentokrát s názvem: Krajina pro život.

Pátý ročník konference jsme zaměřili na krajinu a vzdělávání o ní. Není to právě snadný úkol. O krajině lze přemýšlet v mnoha podobách a barvách, museli jsme vybrat jen maličký výsek a k tématům najít nejlepší přednášející. Chceme se věnovat KRAJINĚ BUDOUCNOSTI, která může bránit před povodněmi, suchem, před úbytkem biodiverzity, před dopady klimatických změn, může vrátit vodu do přírody, může být pestrá, malebná, vybízející k výletům a výpravám. Nemusí být postavená na zisku (ze dřeva, řepky, ryb a uhlí), může učit, pomáhat, léčit a být obrazem zdravé a chytré společnosti. Chceme se zaměřit také na INSPIRACI PRO VZDĚLÁVÁNÍ O KRAJINĚ. Krajina jako koncept pro školy je skloubení historie a paměti krajiny, biologie a ekologie rostlin i živočichů a krajinného rázu. Krajina si nese staré názvy, dá se měřit, zakreslovat do map, malovat a poslouchat, dá se v ní pozorovat, bádat, tvořit i žasnout.

V rámci konference budou vyhlášeni vítězové Ekopubliky 2020.

Čtvrtek 21. 10. 2021 od 9:00 do 16:00 hodin, hotel International Brno

Bližší informace a registraci najdete na http://konference-evvo.cz/.

Akce je určena jak pracovníkům středisek a organizací zabývajících se environmentální výchovou nebo poradenstvím, tak pracovníkům státní správy a samosprávy, pedagogům všech stupňů a typů škol, novinářům a dalším zájemcům. Konference volně rozšiřuje program Mezinárodního filmového festivalu Ekofilm 2021. Účast na konferenci lze tedy snadno spojit s návštěvou festivalových projekcí a přednášek (http://ekofilm.cz/).

Účastnický poplatek je stanoven na 250 Kč. Vzhledem k nejisté době jsme se rozhodli poslat všem přihlášeným fakturu až 10 dnů před akcí. Pakliže přijde další vlna pandemie a s ní zákaz shromažďování, uskutečníme konferenci online a účastnický poplatek nebudeme vybírat.

Ekocentrům a ekoporadnám nabízíme možnost prezentovat svoji činnost ve vestibulu Internationalu. Budete moci využít menší prezentační stoly, umístit si v prostoru rollupy či nástěnky. Pokud máte o tuto prezentaci zájem, napište prosím co nejdříve koordinátorce konference Pavlíně Žilkové. Podrobnosti k rozsahu a formě prezentačních stánků domluvíme na základě vašeho zájmu a požadavků.

S případnými dotazy se obracejte na Pavlínu Žilkovou (pavlina.zilkova@lipka.cz, 545 228 567) či Hanu Korvasovou (hana.korvasova@lipka.cz, 737 478 188). 

Neváhejte prosím s přihlašováním, počet míst je omezen. Těšíme se na vás!

krskova@rdmkv.cz | + posts

redaktorka