Milí učitelé, trenéři a vedoucí zájmových aktivit, vážení rodiče,máte ve škole, v oddíle, kroužku či doma úspěšné talentované dítě ve věku 6 až 14 let? Přihlaste ho do soutěže Zlatý oříšek […]

Milí učitelé, trenéři a vedoucí zájmových aktivit, vážení rodiče,
máte ve škole, v oddíle, kroužku či doma úspěšné talentované dítě ve věku 6 až 14 let? Přihlaste ho do soutěže Zlatý oříšek a držte mu palce při novoročním finále v České televizi!

Je jedno, zda je umělec, sportovec, vědec či v něm dřímá jiné nadání. A dokonce to nemusí být jen
jednotlivec, ale klidně i celá skupina talentovaných dětí, která slaví své první úspěchy.


Jedinečnost Zlatého oříšku tkví právě v tom, že nemá žádné kategorie a stupínek vítězů je jen jeden.
Ale má hned sedm rovnocenných prvních míst! Stát tak vedle sebe mohou třeba programátor, tým
mladých vědců, tenista, taneční skupina, spisovatel, youtuber, ekolog či hráč na hoboj, anebo dítě,
které prokázalo své výjimečné schopnosti v jakémkoli jiném oboru lidské činnosti. Prostor se otvírá
všem, jedinou podmínkou je dodržení zmíněné věkové hranice.


Odměnou pro 21 dětí nominovaných odbornou porotou do užšího výběru včetně 7 vítězů bude nejen
finále soutěže v České televizi a možnost finanční podpory jejich dalšího rozvoje, ale také příležitost
osobně se potkat s dalšími úspěšnými a nadanými dětmi z různých koutů naší republiky.


Cílem soutěže a Nadačního fondu Zlatý oříšek je podpořit děti v jejich snažení, motivovat je k dalšímu
rozvoji a novým, smělejším výzvám, ale také ukazovat, že Česko dětské talenty světového formátu
opravdu má!


Dítě může do soutěže přihlásit rodič či zákonný zástupce, v případě dětských kolektivů trenér nebo
učitel. Přihlášku do soutěže včetně podrobných podmínek účasti naleznete na:
www.zlatyorisek.cz/ceska-republika. Uzávěrka přihlášek letošního ročníku je 15. října 2021.


Víte-li o nadaném dítěti či šikovné skupině takových dětí, jejichž mimořádné úsilí si ocenění zaslouží,
neváhejte a do soutěže Zlatý oříšek je přihlaste. Mohou se stát inspirací pro další talentované děti,
které zatím odvahu ukázat světu výsledky svého snažení jen sbírají.


V každém případě přijměte mé poděkování za to, že nadané, talentované a šikovné děti na jejich
mnohdy nelehké cestě provázíte a jste jim oporou.
Za Nadační fond Zlatý oříšek


Simona Šedá
ředitelka nadačního fondu
mobil: 602 201 206 | e-mail: simona.seda@zlaty-orisek.cz

krskova@rdmkv.cz | + posts

redaktorka