Celotáborová hra „The Great Return to Hollywood“

Letošní celotáborová hra nás přenesla do Hollywoodu na velkolepou premiérou filmu, na kterou se sešli všichni lidé, kteří ve filmovém průmyslu něco znamenají. Populární americký režisér pan Watt Sidney totiž natočil úžasný velkofilm s názvem Blue Velvet Heaven, který je dnes večer prezentován veřejnosti. Po červeném koberci přicházejí významní hosté, skleničky jsou plné šampaňského a všichni netrpělivě čekají na příjezd pana režiséra s hlavní herečkou. Světla pomalu pohasínají a do šera se rozzáří stříbrné plátno. Všichni v sále se již pohodlně usadili a dívají se na úvod filmu. Co se to ale stalo? Jako by byl film pokažený nebo tam tyto nevhodné záběry dal pan režisér záměrně?! Film je tak otřesný, že na scénu vbíhá pan Will Hays, předseda filmová asociace, za asistence policie a sděluje všem přítomným, že pan Watt porušil veškerá nařízení stanovené filmovou asociací a bude vzat do vazby, kde bude čekat na rozhodnutí o jeho dalším osudu.

Druhý den již vše přichystáno k soudnímu procesu století. Verdikt zní: obžalovaný Watt Sidney je vinen, musí do 24 hodin opustit Státy a hvězda na chodníku slávy bude neprodleně odstraněna.
Filmové štáby se tedy vydají, spolu s panem režisérem, na dlouhou a náročnou cestu světem, kdy musí panu Wattovi pomoci získat zpět svoji ztracenou reputaci, slávu a najít viníky, kteří pokazili film Blue Velvet Heaven. Navštíví Mexiko, kde se naučí pracovat s cizí filmovou technikou, kterou jim následující den ukradnou zloději z místního skladu a rozprodají do zastaváren. Štáby musí složitě filmovou techniku získat zpět. Raději se vydají na Kubu, kde se svolením ÚVKSK mohou natočit film s pirátskou tématikou Isla de la Muerte. Tento film by jim měl vydělat dostatek financí na to, aby mohly pokračovat dál, avšak je třeba film propagovat, vytvořit reklamní plakáty a z Kuby je propašovat lodí do USA. Milán, Itálie. Další destinace, kam štáby dorazily. Zde se setkaly s návrhářem Francescem Di Cocko, připravily si originální modely funkční módy a večer vystoupily na módní přehlídce salónu Franco Bello, konající se na počest pana Watta. Stala se však hrozná věc. Během after party se najednou k zemi odporoučel návrhář Francesco Di Cocko. Co se stane dál? Nikdo neví…. Vražda, přátelé, stala se úkladná vražda. Návrhář byl otráven, někdo mu dal do nápoje jed. Štáby tedy musely vyšetřit vraždu a zjistit kdo a proč návrháře zavraždil. Vraždu spáchal asistent režie Larry Finch s pomocí střihače Cole Higginse, aby získali kontrakt na natočení nového filmu, který byl původně nabídnut panu Wattovi. Návrhář byl zavražděn proto, že byl přítomen na slavnostní
premiéře a vyslechl rozhovor mezi asistentem režie a střihačem, kteří se domlouvali, jak pana Watta zdiskreditují. Proto se ho museli zbavit, aby neměli svědka svého plánovaného činu. Štáby práci detektivů zvládly a pomohly tak odhalit pachatele tohoto odporného činu. Hned druhý den po vyšetřování vraždy odjely štáby do Palerma na Sicílii, kde se oba zločinci skrývali. Díky tomu, že štáby našly pachatele zničení filmu Blue Velvet Heaven a předaly zločince do rukou spravedlnosti, mohly se, včetně pana režiséra, opět vrátit do Hollywoodu. Zvládly ještě natočit fenomenální videoklipy, které se následně ucházely o cenu Grammy a také se zúčastnily charitativního běhu Raye Jacksona.
A nastal slavnostní večer návratu pana Sidneyho Watta mezi hollywoodskou smetánku a obnovy jeho hvězdy na chodníku slávy. Opět jsme si všichni ocitli na červeném koberci a s nedočkavostí očekávali příjezd pana režiséra. Po několika napínavých okamžicích jsme se dočkali. Přišel i pan Will Hays, předseda filmová asociace, který se panu režisérovi přede všemi omluvil za jeho křivé obvinění. Davy jásaly. Po slavnostní řeči a poděkování pan Watt vyzval jednotlivé štáby, aby postupně položily kousky jeho hvězdy na chodník slávy. Jakmile byly všechny kusy na svém
místě, hvězda se rozsvítila do okolí. A v tom se ozvaly ohlušující rány a obloha se rozzářila velkolepým ohňostrojem. Ovace nebraly konce. Konec dobrý, všechno dobré. Zlo bylo potrestáno, dobro zvítězilo, a tak to má být.

krskova@rdmkv.cz | + posts

redaktorka