Fulbrightova komise vypisuje stipendium zaměřené na neziskovky již 12 let.

Stipendium je určeno pracovníkům neziskových organizací, kteří by do USA rádi vyjeli získat další znalosti a dovednosti u americké neziskové organizace (či univerzity), která se daným tématem zabývá. Stipendium pokrývá všechny náklady spojené s pobytem v USA na dobu tří až pěti měsíců, letenku, pojištění a vízum.


Více informací lze nalézt ZDE


K 1. listopadu 2020 musí zájemce vyplnit stručný registrační formulář, v němž nastíní svůj projekt a zašle nám profesní životopis. Rádi s vámi proveditelnost projektu budeme konzultovat.
Dne 7. září 2020 budeme pořádat webinář s informacemi o tomto stipendiu, pozváni budou i absolventi programu. Neváhejte se registrovat; před webinářem vám pošleme podrobnější informace. Registrační formulář naleznete ZDE

Prosíme o sdílení informací o stipendiu dalším zájemcům z neziskových organizací. Neváhejte nás s dotazy kontaktovat. Odkaz na web Fullbrightovy komise v ČR: www.fulbright.cz


Komise J. Williama Fulbrighta je mezivládní česko-americkou organizací založenou za účelem podpory vzdělávacích, vědeckých a kulturních výměn mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými prostřednictvím stipendijních programů a poradenských a informačních služeb.

Mezi další dlouhodobé cíle Fulbrightovy komise patří rovněž:
– zvyšování odbornosti v jednotlivých oborech a pobídka rozvoje nových oborů, v nichž vzájemná spolupráce napomůže jejich dalšímu rozvoji,
– podpora vynikajících osobností, zřizování programů, na jejichž financování se podílí zúčastněné instituce,
– prohlubování povědomí o programech a dalších možnostech studia a výzkumu v USA a zvyšování prestiže programů.

Celý článek najdete na: http://www.adam.cz/clanek-2020070041-stipendium-do-usa-pro-pracovniky-neziskovek.html

krskova@rdmkv.cz | + posts

redaktorka