Přihlaste se do našeho tradičního dlouhodobého kurzu s názvem Kritické myšlení a globální témata.

V kurzu zkoumáme původ postojů a názorů vlastních i druhých, rozvíjíme dovednosti potřebné k vedení smysluplné diskuze a informovanému rozhodování. Kurzy podporují pedagožky a pedagogy v tom jak strukturovat a plánovat výuku, která tyto dovednosti rozvíjí, jak učit smysluplně tak, aby to bavilo všechny zúčastněné. Kurz je akreditovaný MŠMT jako DVPP a lze ho hradit z tzv. šablon.

Začínáme 17. 9. 2020.

Docházkový kurz je vypsán pro školní rok 2020/2021 – termíny: 17. 9., 14. 10., 10. 11., 9. 12., 7. 1., 1. 2., 2. 3., 29. 3.
Časová dotace: 80 hodin (8 celodenních setkání a průběžná práce)

Více informací nejen k přihlašování je možné najít na
https://www.nazemi.cz/cs/kriticke-mysleni

krskova@rdmkv.cz | + posts

redaktorka