Už dva roky platí novela Zákoníku práce, která umožňuje čerpat jeden pracovní týden, tedy pět dnů, placeného volna pro vedoucí na tábory. Do té doby legislativa umožňovala požádat zaměstnavatele o […]

Už dva roky platí novela Zákoníku práce, která umožňuje čerpat jeden pracovní týden, tedy pět dnů, placeného volna pro vedoucí na tábory. Do té doby legislativa umožňovala požádat zaměstnavatele o 3 týdny volna. Zaměstnavatel vám mohl, ale taky nemusel volno odsouhlasit. Také vám mohl, ale i nemusel proplatit průměrnou mzdu. 

To se změnilo v roce 2021. Zaměstnavatelé mají možnost si za dobu, kdy vás na tábor uvolní, požádat stát o náhradu nákladů. „Věříme, že nové znění zákonu zvýší motivaci zaměstnavatelů naše vedoucí na tábory uvolňovat a oni tak uspoří týden dovolené třeba pro rodinu, “ sdělil pro web Asociace turistických oddílů mládeže Ondřej Šejtka.

O týden placeného volna může podle zákoníku práce požádat vedoucí táborů pro děti a mládež, jejich zástupci pro věci hospodářské a zdravotní, oddíloví vedoucí, vychovatelé, instruktoři, zdravotníci v táborech nebo sportovních soustředěních. Musí však zaměstnavateli doložit, že po dobu minimálně jednoho roku pracovali soustavně a bezplatně s dětmi nebo mládeží. Zároveň musí být akce, na kterou se žadatelé o placené volno chystají, pořádaná právnickou osobou. Ta musí být zapsaná ve veřejném rejstříku právnických a fyzických osob po dobu nejméně pěti let a práce s dětmi musí být její hlavní činností.

„Zaměstnanec požádá o volno zaměstnavatele, ten přidělení volna schválí a dohodnutou část následně proplatí žadateli v běžném výplatním termínu,” uvedla pro web Poradna České rady a mládeže (ČRDM) z organizace Junák – český skaut, z.s. Jana Jirasová. Vzor žádosti o placené volno se všemi potřebnými náležitostmi je zdarma ke stažení na stránkách ČRDM.

Zaměstnavatel podává žádost o refundaci, tedy náhradu nákladů, na příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení. Ta, pokud shledá žádost v souladu se zákonem, proplatí vyplacenou mzdu zaměstnance zpátky zaměstnavateli.

pecerova@rdmkv.cz | + posts

redaktorka