Novela Zákona o ochraně veřejného zdraví ruší povinnost potravinářských průkazů na táborech. Vstoupí v platnost 1. 7. 2023. Osoby starší 15 let, které se podílejí na přípravě jídla již, na […]

Novela Zákona o ochraně veřejného zdraví ruší povinnost potravinářských průkazů na táborech. Vstoupí v platnost 1. 7. 2023.

Osoby starší 15 let, které se podílejí na přípravě jídla již, na letošních táborech, nemusí mít potravinářské průkazy.

Novela zákona publikována ve Sbírce zákonů a její účinnost začíná 1. 7. 2023.

+ posts

šéfredaktor