Také se někdy setkáváte s tím, že když se řekne, že je někdo profesionál, automaticky vám naskočí, že se danou věcí živí? Je to asi přirozené a běžně to tak […]

Také se někdy setkáváte s tím, že když se řekne, že je někdo profesionál, automaticky vám naskočí, že se danou věcí živí? Je to asi přirozené a běžně to tak můžeme vnímat. Nabízím však jiný úhel pohledu. Podle něj profesionál = člověk, který dělá činnost na vysoké profesionální úrovni.

Jsem rád, že naprostá většina organizacím, které pracují s dětmi a mládeží věnuje čas, energii a finance na vzdělávání svých dobrovolníků. Považuji to za zásadní, pokud se chceme věnovat dětem na vysoké úrovni. Naše práce v klubech, oddílech a na táborech není jen o vyplňování volného času. Jsem přesvědčen, že výchova dětí a mládeže musí stát na třech pilířích. Prvním je rodina, druhým je škola a třetím je volný čas. a pokud chceme na děti a mládež ve volném čase působit, musíme to dělat dobře a na vysoké úrovni.

To, že jsme téměř všichni dobrovolníci, ještě neznamená, že děláme svoji práci (ano je to práce – a někdy zatraceně těžká i když za ni není výplata), nebo chcete-li poslání, na amatérské úrovni. Celá řada organizací má vlastní propracované vzdělávací systémy. Ty menší spolky využívají nabídky vzdělávání a různých kurzů, které pořádají specializované organizace.

Za nelepší cestu považuji výchovu vedoucích z vlastních řad. Není totiž nic lepšího, než když se z dítěte postupně stane vedoucí. I tak ale existuje celá řada možností na další vzdělávání. Struktura programu, první pomoc, základy legislativy, práce s dětmi se specifickými potřebami…

Je toho hodně, co by měl běžný dobrovolník, který chce profesionálně pracovat s dětmi, zvládnout. A není to úplně snadné, když si uvědomíte, že takový dobrovolník, chodí do práce a svůj volný čas věnuje práci s dětmi. Najít další prostor a finance na svůj vlastní rozvoj je někdy zatraceně obtížné. Vždycky, jsem rád, když vidím, že se vedoucí ve své odbornosti posouvají dál a dál. Přece jen nám rodiče svěřují to nejcennější o mají – svoje děti. A zaslouží si profi přístup.

Možností jak se vzdělávat je celá řada.

  • nabídku kurzů, které pořádá Rada dětí a mládeže kraje Vysočina najdeze zde;
  • setkat se s vedoucími z Vysočiny a vzájemně se inspirovat můžete na akci Regionální velká výměna zkušeností – www.rvvz-vysocina.cz ;
  • na celostátní úrovni potom na www.cvvz.cz
+ posts

šéfredaktor